Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 50676827 1963000503754690 8923295797303312384 o

Samsung pay mở dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Như để chứng tỏ vị trí độc tôn của mình trong dịch vụ thanh toán tại Hàn Quốc, Samsung pay vừa cho ra mắt dịch vụ chuyển tiền quốc tế, liên kết với một số dịch vụ chuyển tiền khác. Dịch vụ này phục vụ chuyển tiền quốc tế đến hơn 20 quốc gia (nhiều nhất trong số tất cả các ứng dụng hiện nay), trong đó có Việt Nam.

Cách sử dụng

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot 20190412 174528 Samsung Pay LI
Từ menu bên trái, chọn global transfer
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot 20190412 174547 Samsung Pay
Chọn quốc gia cần gửi tiền đến (Việt Nam)
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot 20190412 174553 Samsung Pay
Chọn loại tiền muốn gửi
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot 20190412 174609 Samsung Pay
Chọn dịch vụ muốn gửi và cách thụ hưởng (qua thẻ, qua chi nhánh hoặc qua tài khoản)

Bài viết có liên quan

Danh sách các dịch vụ chuyển tiền tại Hàn Quốc

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.