dau tu

Hướng dẫn quyết toán thuế cuối năm cho người nước ngoài

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Bài viết sẽ hướng dẫn độc giả đầy đủ, chi tiết cách quyết toán thuế cuối năm cho người nước ngoài tại Hàn Quốc.

Vì sao cần tiến hành quyết toán thuế

Người lao động nước ngoài bất kể quốc tịch và quy mô thu nhập có phát sinh thu nhập lao động tại Hàn Quốc trong năm ngoái phải hoàn thành Quyết toán thuế cuối năm trước khi nhận lương tháng tới.

Các hạng mục khấu trừ cũng tương tự như người Hàn Quốc, tuy nhiên một số hạng mục như khấu trừ tiền nhà ở, tiền thuê nhà hàng tháng không áp dụng cho người nước ngoài.

Cũng có đặc cách về thuế dành riêng cho người nước ngoài như giảm thuế suất đơn nhất 19% nên người nước ngoài cần lưu ý xem mình có thuộc diện được áp dụng ưu đãi này không để áp dụng. Hoặc ưu đãi cho người đã xin giảm trừ thuế khi làm việc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngày 16/ 01/ 2020, Cơ quan thuế Hàn Quốc cho biết đã cung cấp sách hướng dẫn bằng tiếng Anh, các tờ hướng dẫn tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt như “Tài liệu dịch vụ hướng dẫn Quyết toán thuế cuối năm cho người nước ngoài’ tại trang chủ tiếng Anh (https://www.nts.go.kr/eng) nhằm giúp cho công tác Quyết toán thuế cuối năm của người lao động nước ngoài.

Điểm mới trong việc quyết toán thuế năm 2020

Quy trình và phương pháp Quyết toán thuế cuối năm của người lao động nước ngoài về mặt cơ bản cũng tương tự với người lao động Hàn Quốc, tuy nhiên vẫn có một số quy định thu thuế đặc biệt và khác biệt trong phạm vi khấu trừ thuế.

Cơ quan thuế Hàn Quốc cũng vận hành tổng đài tư vấn dành riêng cho người nước ngoài (☎ 1588-0560) để tư vấn về Quyết toán thuế cuối năm cho người lao động nước ngoài chưa thông thạo tiếng Hàn.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.