Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 146135682 1721936707988483 5155561088525557242 o

Quyền bầu cử của gia đình đa văn hóa (dành cho người có quốc tịch)

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr2

Bầu cử là việc bầu ra người đại biểu đại diện cho tiếng nói, cho quyền lợi của nhân dân. Tại Hàn Quốc, chỉ cần đã nhập tịch Hàn, bạn cũng có quyền bầu cử, hoàn toàn có thể tham gia bầu cử.

Tiêu chuẩn ứng cử viên 

 1. Công dân Hàn Quốc từ đủ 25 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội. Tiêu chuẩn không buộc phải cư trú ở Hàn Quốc. Nhưng thực tế đến nay chưa có người nào không sinh sống ở Hàn Quốc mà trở thành đại biểu Quốc hội. 
 2. Những người không được ứng cử đại biểu Quốc hội bao gồm: người thiểu năng về trí tuệ; người phạm tội bị Tòa án phán quyết không được bầu cử; người đã bị phạt tù, nhưng hết hạn tù chưa quá 10 năm; người đã có hành vi tham nhũng hoặc đã bị phạt đến 01 triệu won do vi phạm pháp luật về bầu cử. 
 3. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội được quyền đăng ký ứng cử ở địa phương khác với nơi cư trú, nhưng chỉ được đăng ký ở 01 đơn vị bầu cử (đại biểu Quốc hội là của cả nước).
 4. Mỗi đơn vị bầu cử ở Hàn Quốc thường có 05 đến 15 ứng cử viên trong danh sách. Nhưng vì có quy định việc đăng ký danh sách chỉ trong 02 ngày nên cũng có trường hợp chỉ có 02 ứng cử viên ở danh sách của 01 đơn vị bầu cử. 
 5. Hàn Quốc quy định: đại biểu Quốc hội không đồng thời là đại biểu Hội đồng nhân dân; Chủ tịch tỉnh không được ứng cử đại biểu Quốc hội. 
 6. Người dân Hàn Quốc nhìn nhận đại biểu Quốc hội là nhà chính trị, là chính khách chuyên nghiệp, họ bầu chọn đại biểu từ những người có khả năng đóng góp được nhiều cho đất nước, phục vụ tốt cho nhân dân. Ngoài những yêu cầu trong hồ sơ, cử tri thường xem xét theo các tiêu chuẩn khác như: Bản thân và gia đình ứng cử viên thế nào? Anh được đào tạo ở đâu? Thuộc Đảng nào? Tài chính, tài sản ra sao? (giàu có mà minh bạch là ưu thế của ứng cử viên).
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 146223693 1721936757988478 3506767383743705053 o
Các gia đình nên sử dụng quyền bầu cử vì chính lợi ích của bản thân và gia đình mình

Cử tri và đơn vị có quyền bầu cử

 1. Người Hàn Quốc từ đủ 19 tuổi, không phạm tội đến mức bị bắt giam thì có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội.
 2. Người Hàn Quốc đang sinh sống ở nước ngoài không kể thời gian, nếu có hộ chiếu hay giấy tờ chứng nhận còn quốc tịch, có xác nhận nơi cư trú cũ trên đất Hàn Quốc vẫn có quyền bầu cử. Người không có xác nhận nơi cư trú chỉ được bầu đại biểu theo danh sách Đảng, không được bầu cho đại biểu ứng cử theo đơn vị bầu cử.
 3. Danh sách cử tri được Ủy ban bầu cử các cấp lập và kiểm tra, báo cáo lên để Chủ tịch tỉnh công bố. Thời gian công bố danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội là 19 ngày trước ngày bầu cử (với bầu cử Tổng thống là 28 ngày). Hiện nay, Hàn Quốc đã áp dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng vào công việc bầu cử nên việc lập, kiểm tra, in ấn và công bố danh sách cử tri thuận lợi, nhanh hơn nhiều.
 4. Hàn Quốc có 245 đơn vị bầu cử để bầu 245 đại biểu Quốc hội theo địa phương. Để cho việc phân chia được khách quan, tránh phản ứng xấu trong xã hội, Hàn Quốc thành lập Ủy ban phân chia, hoạch định về bầu cử trực thuộc Quốc hội. Ủy ban này gồm 11 người là những học giả, luật sư, đại diện cơ quan ngôn luận, đại diện cho dân. Ủy ban quản lý bầu cử chọn lựa, đề xuất và Chủ tịch Quốc hội quyết định phê chuẩn Ủy ban này.
 5. Trước ngày bầu cử 01 năm, Ủy ban này phải xây dựng Báo cáo, Tờ trình về tình hình dân cư và dự kiến phân chia các đơn vị bầu cử. Cơ bản các đơn vị bầu cử được giữ ổn định, nhưng theo thời gian có biến động về dân số các vùng nên cũng có sự thay đổi về phân chia đơn vị bầu cử. Nguyên tắc cơ bản là căn cứ vào số lượng cử tri, bảo đảm tương đối đồng đều, cố gắng ít chênh lệch. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình và mật độ dân cư trong toàn quốc nên có trường hợp cũng phải chịu chênh lệch đến 3 lần về dân số.
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 148561347 1721938711321616 6773935861492087178 o
Bạn có thể bỏ phiếu ở bất cứ đâu trên toàn quốc

Tổ chức bầu cử

 1. Luật Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc quy định: Bầu cử đại biểu Quốc hội trước 50 ngày so với ngày kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội. Bầu cử đại biểu Quốc hội cũng là ngày hội của toàn dân. Cử tri đến điểm bỏ phiếu phải mang theo Chứng minh thư, chứng nhận nơi cư trú. Nhân viên kiểm tra đúng mới cho ký vào danh sách cử tri, đóng dấu vân tay (tránh trường hợp bỏ phiếu 02 lần), sau đó mới phát phiếu cho cử tri để bỏ phiếu.
 2. Người ứng cử có quyền cử hoặc nhờ 02 người đại diện cho mình đến chứng kiến quá trình bầu cử ở đơn vị bầu cử. Trường hợp không có đại diện của ứng cử viên thì Ủy ban bầu cử sẽ cử 4 người đến chứng kiến. Những người này có trách nhiệm quan sát, ngăn chặn những hiện tượng gây trở ngại, làm mất công bằng trong bầu cử. Chỉ khi có việc lớn, phức tạp hay hỏa hoạn mới gọi cảnh sát can thiệp.
 3. Địa điểm tổ chức bầu cử thường chọn những nơi công cộng như Trường đại học, Trụ sở chính quyền địa phương,… Không tổ chức bầu cử ở nhà thờ hay đơn vị quân đội. Cử tri quân đội cũng đi bỏ phiếu ở địa điểm dân sự.
 4. Thời gian bỏ phiếu được quy định từ 09 giờ sáng đến 06 giờ tối. Những người đi làm về muộn được bỏ phiếu đến 08 giờ tối.
 5. Trong ngày bầu cử không được vận động bầu cử.
 6. Ngoài việc bỏ phiếu thông thường, ở Hàn Quốc có quy định cho bỏ phiếu tại nhà, nhưng chỉ áp dụng cho những người tàn tật, người ở vùng sâu, vùng xa hay đơn vị nhỏ của quân đội ở nơi đi lại khó khăn. Họ có thể gửi phiếu theo Bưu điện.
 7. Phiếu bầu cử được bảo quản 30 ngày. Nếu không có tố cáo, khiếu nại sẽ làm thủ tục hủy.
quyền bầu cử
Hình ảnh minh họa về cách thức bầu cử chi tiết

Hy vọng bài viết đã đem đến cho Quý độc giả cái nhìn tổng quan đến chi tiết về quyền bầu cử và quy trình bầu cử tại Hàn Quốc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.