Quy tắc chào hỏi

Annyeonghaseyo, cách chào căn bản mà hiện tại khá nhiều bạn đã quen. Tuy nhiên cách chào này không hẳn phù hợp với mọi hoàn cảnh, mà người Hàn có rất nhiều cách chào khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách chào thông dụng

1. 안녕하세요? 잘 지냈어요?

Chào khi lâu lâu mới gặp lại
2. 안녕히 가세요 hoặc 잘 가요 (thân thuộc hơn)

Chào người đi (khi bạn ở lại)
3. 안녕히 계세요 hoặc 잘 있어요

Chào người ở lại

4.

식사하셨어요? 밥 먹었어요?
점심 맛있게 드셨어요?

Người Hàn rất quan tâm đến việc Ăn. Quý ai là sẽ mời ăn cho bằng được, nên họ rất hay hỏi ăn cơm chưa, ăn có ngon miệng không …Chỉ cần đáp đơn giản là 네. hoặc 네. 먹었어요 thôi là được

5. 어디 가세요?

Cùng trường, cùng chỗ làm gặp nhau thì hỏi câu này, là chào đấy, không cần trả lời chính xác điểm đến

6.우리 나중에 밥 한번 먹자. 연락할게요.

Khi chia tay ít người dùng đúng công thức như mục 2.3 mà hay nói kiểu này cho thân mật. Cơ mà nhiều khi nói cho vui, chứ đừng tin họ sẽ liên hệ và mời cơm thật nhé

7. 왔어요? 오느라 고생했어요.

Đây cũng là 1 kiểu chào, hỏi han tỏ vẻ quan tâm đến đối phương. mấy câu này mà dịch phim là cũng hơi khoai khi chuyển nghĩa TV đấy.

8. Tình cờ gặp nhau giữa đường đời tấp nập, họ thường thốt lên kiểu
어머, 여긴 웬일이에요? 여긴 어쩐 일이에요? 이야, 이런 데서 다 만나네요. 이게 누구야? 세상 참 좁다. 널 여기서 다 보네. 여기서 만날 줄은 생각도 못 했네…

9. Lâu ngày gặp nhau, giống như người Việt hay sờ rồi khen béo, gầy, xinh đẹp, người Hàn cũng hay nói tương tự

– 오랜만이야. 잘 지냈어요?
– 별일 없지요?
– 얼굴 좋아졌네. 예뻐졌네. 몰라보겠다.
– 너 뭐 좋은 일 있니?
– 안색이 안 좋아 보인다. 무슨 일 있어? 어디 아파요?
– 뭐 안 좋은 일 있어? 표정이 어둡네

10. Khi gọi điện, giáo trình nhà trường dạy ta là
여보세요?….전화 끊겠습니다…
nhưng thường gọi điện xong chỉ cần chào nhau kiểu
– 네. 네. 네/ 응.응/ 들어가세요. 네~

11. Khi đi thăm ai ốm, nằm viện thường chào hỏi kiểu

“얼른 나으세요. 빨리 괘차하세요. 금방 회복하실 거예요.
어쩌다 그랬어요? 조심하지 그랬어요?
Bệnh nhân hoặc người nhà thì đáp lễ kiểu
여기까지 오시게 해서 죄송해요.

12. 수고하세요-
수고하셨습니다

là câu chào tạm biệt khá phổ biến, nhưng chỉ được dùng khi cùng vai giao tiếp, hoặc với người ít tuổi hơn. Chớ có nói với Sếp câu này,!

13. Khi thấy khó mở lời trực tiếp người Hàn hay vơ anh thời tiết vào. Có trường hợp thích nói về thời tiết đến nỗi gửi mail cho nhau đến 1/3 phần mở đầu nói về thời tiết, xong chốt hạ cũng phải bằng 1,2 câu liên quan đến trời nóng/ trời lạnh/ khí hậu bất thường mong chị giữ sức khỏe

날씨가 많이 따뜻해졌지요?
어제 축구 경기 보셨어요?
우리 회사 방문은 처음이지요?
네. 회사 위치가 아주 좋네요. 뒤에 산도 있고
얼마 전에 휴가 다녀오셨지요? 어디로 다녀오셨어요?

Nội dung tham khảo từ sách 알듯말듯 마음을 읽는 한국어 대화법

Viết một bình luận

×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!