Nhận tiền hỗ trợ chi phí chăm sóc thai nhi

Mức hỗ trợ

Bắt đầu từ năm 2019, chính phủ Hàn Quốc tăng mức hỗ trợ chi phí khám thai và sinh nở cho tất cả các sản phụ (mang thai từ năm 2019), bao gồm cho cả người Việt tại Hàn (không cần phải có chồng / vợ người Hàn), chỉ cần là người đã đăng ký bảo hiểm quốc dân.

Mức tăng:

  • Trường hợp đơn thai: tăng Từ 500k won —> 600k won
  • Trường hợp đa thai: tăng từ 900k won —> 1 triệu won

Thời hạn sử dụng: từ lúc có thai đến sau sinh 1 năm (trước đây là 6 tháng)

Cách đăng ký thẻ hàng phúc quốc dân (국민행복카드) để nhận tiền

  • Offline: làm thẻ tại các văn phòng bảo hiểm quốc dân (국민건강보험공단)
  • Online: đăng ký trên mạng tại các công ty thẻ
 
Công ty thẻBC카드롯데카드삼성카드
Đăng ký qua điện thoại1899-46511899-42821566-3336
Link đăng ký online혜택 확인 및 신청혜택 확인 및 신청혜택 확인 및 신청

Khi đăng ký xong trong thẻ sẽ có tiền ngay ngày hôm sau.

Xem thêm: chính sách hỗ trợ người Việt sinh con tại Hàn

Bình luận

Close
Social profiles