hoạt động chính trị

Người nước ngoài và hoạt động chính trị ở Hàn Quốc

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Bài viết thảo luận về phạm vi hoạt động chính trị của người nước ngoài tại Hàn Quốc

Quy định của pháp luật về hoạt động chính trị

Điều 17 của đạo luật kiểm soát nhập cư https://en.wikisource.org/wiki/Immigration_Control_Act_of_South_Korea không cho phép người nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị tại Hàn Quốc, trừ một số trường hợp “được luật này hoặc các luật khác cho phép”. Theo luật thì bộ nội vụ có quyền yêu cầu người vi phạm chấp hành bằng văn bản hoặc “các biện pháp khác”

Ý kiến của luật sư về hoạt động chính trị của người nước ngoài

hoạt động chính trị 2
  • Theo một số phân tích: chỉ người nước ngoài có visa F5 và có quyền bầu cử mới nên hoạt động chính trị.
  • Ngoài ra người lao động trong các công ty có quyền thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình
  • Vi phạm luật nói trên có thể dẫn đến việc bị cưỡng chế xuất cảnh hoặc hạn chế gia hạn visa
  • Nếu hoạt động chính trị vì lợi ích chính đáng của bản thân thì được phép
  • Nếu bạn không diễu hành hoặc biểu tình thì không có gì phải lo ngại.
  • Người nước ngoài tham gia diễu hành nên hạn chế nói chuyện với phóng viên báo đài

Những điều nên làm

  • Các bạn có thể tham gia ý kiến trên website của nhà xanh nếu nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các bạn vì ở đây không yêu cầu số thẻ người nước ngoài, không có cách để có thể bắt bớ các bạn.
  • Hiện vẫn chưa có người nước ngoài nào bị xử lý theo luật này, tuy nhiên nếu bạn có gặp rắc rối, cần chuẩn bị sẵn phương tiện để liên lạc với Ủy ban nhân quyền cho người nước ngoài tại Hàn Quốc hoặc luật sư chuyên về nhập cảnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.