Xuất cảnh tự động

Người nước ngoài được phép sử dụng cổng nhập cảnh tự động

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Bộ Tư pháp công đã bố rằng công dân nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc sẽ có thể sử dụng kiểm tra nhập cảnh tự động tại các sân bay mà không cần đăng ký trước bắt đầu vào tháng Mười. Trong đó bao gồm người Việt Nam đã có thẻ người nước ngoài ở Hàn Quốc.

Sau sự thay đổi này, người nước ngoài và người gốc Hàn Quốc có quốc tịch nước ngoài cư trú trong nước có thể dễ dàng truy cập vào các ki-ốt kiểm soát hộ chiếu tự động.

Hiện tại, công dân nước ngoài phải đăng ký trước để sử dụng hệ thống, trong khi người Hàn Quốc không cần phải đăng ký trước.

Bộ cho biết chỉ có 3,2 phần trăm người nước ngoài đang sử dụng hệ thống tự động, so với 50,4 phần trăm cho du khách Hàn Quốc.

Người có hạn lưu trú dưới một tháng vào ngày đi phải đăng ký trước khi sử dụng hệ thống tự động này. (Yonhap)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.