Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: home 1353389 1280

Mua bảo hiểm cho sinh viên tại Hàn

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr 1

Tất cả sinh viên người nước ngoài  bao gồm học tiếng, đại học và sau đại học đều phải đóng bảo hiểm sức khoẻ bắt buộc.

Một trong số các công ty bán bảo hiểm này là bảo hiểm Dongbu http://foreignerinsu.com/, là loại bảo tư nhân, gói bảo hiểm dành cho người nước ngoài.

Phần trăm thanh toán bảo hiểm (theo từng loại bệnh) tương đương bảo hiểm Nhà nước (Kookmin) nhưng hình thức nhận thanh toán bảo hiểm khác nhau.

Nếu như bảo hiểm Kookmin là loại bảo hiểm thanh toán trước (nghĩa là trừ trực tiếp vào số tiền cần phải thanh toán khi đi khám, chữa bệnh), thì bảo hiểm Dongbu dành riêng cho người nước ngoài, là loại bảo hiểm claim sau (nghĩa là ACE sẽ được claim tiền bảo hiểm sau khi đã thanh toán hết tất cả tiền khám, chữa bệnh).

Claim như thế nào? ACE cần tự thực hiện claim tại website của Dongbu Insurance http://foreignerinsu.com/claim/…. Sau khi đã thanh toán tất cả viện phí, giữ lại toàn bộ hoá đơn, kể cả hoá đơn mua thuốc nhé. Hồ sơ để thực hiện claim như sau:
1. Claim Report (download tại http://foreignerinsu.com/claim/…)
2. Medical receipt, doctor’s prescription sheet and medication receipt
3. “The first examination paper” and “Medical expenses details” (if the cost is over krw100,000)
4. Photocopy of alien ID card and bank book

Ace nào đã mua bảo hiểm Kookmin và muốn dừng đóng bảo hiểm theo trường thì chỉ cần mang giấy chứng nhận của bảo hiểm Kookmin và alien card tới văn phòng quản lý cao học (đối với hệ sau đại học) và văn phòng global center (đối với hệ học tiếng và đại học). Trong trường hợp vừa đóng bảo hiểm tại trường nhưng có phát sinh đóng thêm bảo hiểm Kookmin và muốn dừng bảo hiểm theo trường thì sẽ được hoàn lại tiền. Lúc này cần mang theo cả bank book.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.