Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: natalya zaritskaya 144626

Mời người thân qua Hàn khi có visa E9, E7, F2

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Gia đình người thân của người đang sở hữu visa E9

Theo quy định thì không được cho phép mời người thân sang.
Nhưng trường hợp nếu như bạn bị tai nạn lớn và gặp bất tiện trong việc đi lại thì trường hợp đó có thể mời người thân sang. 
Có nghĩa là chỉ khi xảy ra tai nạn hoặc trường hợp cần có tính nhân đạo nếu được xét thấy thì bạn mới có thể mời người thân sang Hàn Quốc với visa du lịch thăm thân.

Gia đình người thân của người đang sở hữu visa E7-4

Có thế mời vợ và con. Có 2 loại visa là C3 (visa du lịch thăm thân) và visa F3 (dài hạn hơn). Bạn cần quyết định sẽ xin visa nào từ Việt Nam.
Trường hợp này Cả vợ và con của bạn đều sẽ nhận được visa F3.
Theo quy định thì người vợ sẽ không thể đi làm được. Tuy nhiên, nếu như trường hợp đáp ứng đầy đủ một số điều kiện nhất định thì người vợ có thể được cho phép đi làm như làm giáo viên tiếng Anh hoặc các ngành nghề chuyên môn khác.

Gia đình người thân của người đang sở hữu visa F2-6

Vợ và con có thể mời sang được.
Cũng giống như đã nêu ở nội dung trên người thân sẽ nhập sang Hàn với visaC3 (visa du lịch thăm thân) và sau đó chuyển đổi thành visa F1.
Trường hợp này cả vợ và con của bạn sẽ đều nhận được visa F1.
Và theo quy định người vợ sẽ không được phép đi làm. Tuy nhiên, nếu như trường hợp đáp ứng đầy đủ một số điều kiện nhất định thì trường hợp đó có thể cho phép đi làm như làm giáo viên tiếng Anh hoặc có thể làm về những ngành nghề chuyên môn khác.

Gia đình người thân của người đang sở hữu visa F2-7

Vợ và con có thể mời sang được.
Trong trường hợp này đôi khi có những trường hợp được nhận cấp visa F2 để sang.
Hoặc nhập cảnh sang với visa C3 (visa du lịch thăm thân) và sau đó chuyển đổi sang visa F2.
Cả vợ và con các bạn tất cả sẽ nhận được visa F2-7.
Và người Vợ cũng có thể làm việc ở Hàn Quốc. Đây là một loại visa rất tốt cho cả vợ chồng có thể cùng nhau làm việc.
Sau khi đã ổn định cuộc sống thì các bạn cũng có thể làm kinh doanh thêm tại Hàn Quốc.

Còn trường hợp mời ba mẹ đối với visa E7, F2 thì thấy rằng có đại sứ quán cho phép được mời ngược lại có đại sứ quán không cho phép được mời ba mẹ, mỗi nơi đều có sự khác biệt.
Vì vậy các bạn vui lòng liên hệ với đại sứ quán để tìm hiểu trước rồi hãy tiến hành làm thì sẽ tốt hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.