15 bước Đăng ký miễn giảm thuế cho người làm ở doanh nghiệp vừa và nhỏ

15 bước Đăng ký miễn giảm thuế cho người làm ở doanh nghiệp vừa và nhỏ

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Ý nghĩa của chính sách miễn giảm thuế

Đây là một chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển của các công ty vừa và nhỏ tại Hàn Quốc. Việc giảm thuế (청년 중소기업 취업자 소득세 감면) vừa giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp, vừa là sự động viên để những doanh nghiệp này phấn đấu đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho nền kinh tế quốc dân.

Điều kiện để được miễn giảm thuế

Thời gian giảm thu nhập là ba năm kể từ ngày bạn sang Hàn Quốc làm việc. Bao gồm trong giai đoạn ba năm là thời gian miễn thuế thu nhập chưa hoàn thành sau ngày làm việc đầu tiên. Bạn có thể xin bắt đầu áp dụng ở cty hiện tại trong trường hợp bạn đi làm tổng cộng chưa quá 5 năm.

Nếu các bạn bắt đầu đi làm lúc <= 29 tuổi tại các công ty vừa và nhỏ thì sẽ có thể miễn giảm thuế trong 5 năm đầu tiên (quy định mới năm 2018) . Cụ thể như sau:
1. Đi làm từ năm 2012, được miễn giảm 100%.
2. Đi làm từ năm 2014, được miễn giảm 50%.
3. Đi làm từ 2016: được miễn giảm 70%.

văn bản của chính sách miễn giảm thuế

Chính sách áp dụng cho những cá nhân bắt đầu quá trình làm việc tại Hàn Quốc lúc <= 29 tuổi.

Các bạn có thể tham khảo quy định tại đây

Sau đây là một số giấy tờ các bạn cần:

 1. Đơn đăng ký xin miễn giảm thuế – 중소기업 취업자 소득세 감면 신청서, đơn này các bạn điền và nộp cho công ty
 2. Danh sách nhân viên xin miễn giảm thuế – 중소기업 취업자 소득세 감면 대상 명세서(dành cho cty), công ty sau khi tổng hợp danh sách nhân viên có thể nhận giảm thuế thì điền vào file này và nộp lên sở thuế
 3. File để tính xem bạn có đủ điều kiện về tuổi để xin miễn giảm thuế không

Lưu ý

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: balance business calculator 163032
Thuế là một vấn đề khá quan trọng, nếu khong để ý bạn có thể bỏ lỡ đến vài trăm ngàn won một năm!
 • Các bạn PHẢI NỘP QUA CÔNG TY. Nếu công ty không làm và nộp thì các bạn không thể nào được hoàn thuế
 • Một số sở thuế khá cứng nhắc về quy định và bắt buộc người lao động phải đóng 국민연금 (người Việt không được đóng). Các bạn gặp phải sở thuế trả giấy về mà có chữ này thì tức là khong xin được.
 • Sau khi đã nộp cho công ty các bạn lên hometax làm các bước sau hoặc ra sở thuế

Cách điền đơn bằng tiếng Hàn để các bạn gửi cho nhân viên nhân sự của công ty

소득세 감면신청서 작성방법

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot from 2019 12 03 15 15 05
Cách điền đơn bằng tiếng Hàn

1. 근로자 성명

2. 근로자 주민등록번호

3. 근로자 주소

4. 근로자의 해당 취업자 유형(청년, 노년, 장애인 등 선택)

5. 취업한 날의 근로자 연령. ‘년 월 일’이라고 적힌 항목에 본인 취업일에서 본인 생년월일을 뺀 값을 입력함. 태어난 날부터 취업한 날까지 살아온 기간을 *년 *월 *일의 형식으로 기입

6. 근로자의 입대일과 전역일을 기입하고 총 군 복무 기간을 *년 *월 *일로 표시. 육군 현역병 640일의 경우, 복무기간은 1년 8개월 30일

7. 복무 기간을 제외한 취업 시 연령을 계산. 5번과 6번 사항을 서로 뺀 값

8. 2012년 1월 1일 이후의 최초 중소기업 취업일. 즉, 소득세감면 혜택을 받기 시작한 날을 뜻한다. 이
    직 후 계속 감면 혜택을 받기 위해 새로 신청서를 작성하는 경우 이직일이 아닌 최초 취업일을 기입해
    야 한다

9. 소득세 감면 혜택이 끝나는 날. 혜택 시작일로부터 3년 뒤에 해당하는 달의 말일로 계산한다. 
    2017년 4월 1일 취업의 경우,2020년 3월 31일이 3년째 이므로 2020년 3월 31로 기입
    2017년 4월 2일 취업의 경우, 2020년 4월 1일이 3년째 이므로 2020년 4월 31로 기입

10. 근로자의 성명과 신청서 작성일을 기재해 서명날인을 하여 사업장에 제출

감면대상자 확인 및 연령 계산기 사용방법

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screenshot from 2019 12 03 15 15 11
Cách dùng file tính tuổi

엑셀 상에서 노란색으로 되어있는 셀은 수식으로 자동계산되어 나오는 부분입니다.

1. 본인의 주민등록번호 앞자리를 6자리 숫자로 기입한다. ex.910501

2. 본인의 입사일을 YYYY-MM-DD의 형식으로 기입하고 년, 월, 일을 구분 짓는 바(-)는 직접 입력한
     다. ex.2017-01-05

3. 입대일과 전역일도 2번과 동일한 방식으로 입력한다.

4. 취업 시 연령은 감면신청서의 5번 항목, 군 복무 기간은 6번 항목, 적용 연령은 7번 항목
     에 ‘년 월 일’의 형태로 각각 입력한다.

5. 대상 여부에 Y라고 뜨면 소득세 감면 대상자이고, 대상자가 아닐 경우 N으로 표시된다.

Cách truy thu thuế trên hometax

Đây là hướng dẫn đăng kí online lấy lại phần miễn giảm thuế các năm trước, trong trường hợp các bạn đủ điều kiện nhưng chưa đăng kí miễn giảm thuế từ các năm trước.

Chỉ có thể truy thu đến 3 năm gần nhất.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img11
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img12
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img14
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img15
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img16
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img17
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img19
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img20
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img21
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img22
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img36
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img37
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img39
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img41

Video hướng dẫn

Đây là cùng nộp dung trên dưới dạng Video

Các câu hỏi thường gặp

 1. u003cstrongu003eTôi là người nước ngoài, tôi có được xét hưởng miễn giảm không.u003c/strongu003e

  Có, Điều kiện được hưởng miễn giảm không hề liên quan đến yếu tố quốc tịch.

 2. u003cstrongu003eTôi là lao động dưới visa E9, tôi có được xét hưởng miễn giảm khôngu003c/strongu003e

  Có, Điều kiện được hưởng miễn giảm không hề liên quan đến yếu tố visa.

 3. u003cstrongu003eTôi là lao động người Việt, tôi không đóng 국민연금(bảo hiểm hưu trí), tôi có được xét miễn giảm không?u003c/strongu003e

  Có, chỉ cần đóng đủ các loại bảo hiểm bắt buộc với người Việt. 국민연금 không bắt buộc/không được đóng. Tại sao? Tại các hiệp định song phương, người Hàn ở VN cũng không được đóng Bảo hiểm hưu trí.

 4. u003cstrongu003eTôi năm nay 35 tuổi, tôi có được xét miễn giảm hay không?u003c/strongu003e

  Điều kiện tuổi tính tại thời điểm ký hợp đồng, chứ không phải tuổi hiện tại.

 5. u003cstrongu003eTôi làm từ năm 31/12/2011 tạicung một công ty cho đến nay, tôi có được xét miễn giảm hay không?u003c/strongu003e

  Không, Luật miễn giảm này có từ năm 2012, nên những lao động ký hợp đồng từ 01/01/2012 mới được hưởng. Thêm nữa luật chỉ áp dụng trong 3 năm đầu khi bạn đi làm.

 6. u003cstrongu003eSau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi làm vào năm 2011, chuyển sang chỗ làm hiện lại là từ năm 2013, tôi có được xét miễn giảm hay không?u003c/strongu003e

  Có, Điều kiện tuổi hoàn toàn dựa trên tuổi trên hợp đồng bạn muốn xét miễn giảm, không liên quan đến thời điểm bắt đầu đi làm

 7. u003cstrongu003eTôi ký hợp đồng từ năm 2012 và khi ấy 29 tuổi. Vậy, thời gian được hưởng miễn giảm của tôi là?u003c/strongu003e

  3 năm kể từ ngày ký hợp đồng (2012 =u003e 2015). Hiện tại nếu chưa đăng ký, có thể truy thu từ năm 2013 =u003e 2015, năm 2012 đã quá 5 năm, không thể làm lại thuế.

 8. u003cstrongu003eTôi ký hợp đồng từ năm 2012 đến nay, khi ấy tôi 30 tuổi. Vậy, tôi có được hưởng miễn giảm không.u003c/strongu003e

  Không, Điều kiện tuổi mới được nâng từ 29 =u003e 34 vào năm 2018. Hiện tại, bạn đã làm việc quá 5 năm, nên không được hưởng miễn giảm này.

 9. u003cstrongu003eTôi ký hợp đồng từ năm 02/02/2013 đến nay, khi ấy tôi 34 tuổi. Vậy, tôi có được hưởng miễn giảm không?u003c/strongu003e

  Có. Nhưng thời gian được hưởng miễn giảm hạn chế, chỉ được áp dụng 5 năm phần thuộc về năm 2018 trở lại đây.Tức: 01/01/2018 -u003e 28/02/2018(luôn lấy cuối tháng). Còn lại, không được.

 10. u003cstrongu003eTôi ký hợp đồng từ 02/02/2013 đến nay, khi ấy tôi 29 tuổi. Vậy, thời gian tôi được hưởng miễn giảm như thế nào?u003c/strongu003e

  02/02/2013 =u003e 28/02/2016(3 năm giảm 100%) và 01/01/2018=u003e/28/02/2018 (giảm 90%)Nguyên nhân, thời gian hưởng miễn giảm mới tăng từ 3 năm =u003e 5 năm vào năm 2018. Phần đứt quãng không được phép truy thu.

 11. u003cstrongu003e Tôi ký hợp đồng từ năm 02/02/2014 đến nay khi ấy tôi 29 tuổi. Vậy, thời gian tôi được hưởng miễn giảm như thế nào?u003c/strongu003e

  02/02/2014 =u003e 31/12/2017 (giảm 50%) và 01/01/2018=u003e 28/02/2019 (giảm 90%).Tất cả phần thuộc về giai đoạn 5 năm và từ năm 2018 trở đi, đều được hưởng 90%.

 12. u003cstrongu003eTôi ký hợp đồng năm 2013, khi ấy đủ điều kiện miễn giảm nhưng không biết tôi còn được hưởng nữa không?u003c/strongu003e

  Có. Bạn làm truy thuế online hoặc lên sở thuế làm truy thu trực tiếp.

 13. u003cstrongu003e Tôi bắt đầu đi làm vào năm 2012, liên tục chuyển việc vào các năm 2015, 2018. Vậy tôi được xét miễn giảm từ khi nào?u003c/strongu003e

  Tùy bạn.Bàn có thể tùy chọn thời điểm bắt đầu được miễn giảm dùng 1 trong 4 hợp đồng trên.Lưu ý, xem xét kỹ lợi hại.– Chọn 2012 (giảm 100%), bạn được hưởng từ 2012 =u003e 2015, nhưng phần 2012 không được phép lấy lại. Phải xin giấy từ công ty cũ.– Chọn năm 2015, bạn được hưởng 2015 =u003e 2017 giảm 50%, từ 2018 =u003e 2020 giảm 90%. Phải xin giấy từ công ty cũ.– Chọn 2018, được hưởng 2018 =u003e 2023 giảm 90%, chỉ phải xin giấy ở công ty mới.

Xem thêm

5 thoughts on “15 bước Đăng ký miễn giảm thuế cho người làm ở doanh nghiệp vừa và nhỏ”

 1. Trình công nhiệm

  Chào bạn tôi sang lại nắm tháng 10 nắm 2015 tôi có làm hoàn thuế online và sở thuế gửi giấy về mà cty không làm cho nay tôi đổi e7 rồi cty củ mới phá sản chuyển sang cty khác bạn cho tôi hỏi giờ tôi có xin hoàn thuế được không cty củ phá sản rồi nên không có cty xác nhận z có cách nào không ah

 2. Xin chào aad.
  Mình sang hàn năm 2019 nhưng mình chuyển xưởng mới. Mình mới vào cty này 1 tháng và năm nay mình 35t . Như vậy thì mình có dk nằm trong danh sách dk miễn giảm thuế thu nhập hàng tháng dk không ạ. Xin ccamr ơn

 3. Tôi sang hàn từ tháng 6 năm 2012 năm đó tôi 23 tuổi tôi sang lại năm 2018 vậy tôi có đuọc miễn giảm thuế và hoàn thuế ko ạ đăng ký oline tgei cách nào ạ

Average
5 Based On 3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.