Lịch tư vấn luật của trung tâm toàn cầu Seoul

Nhằm mục đích hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài tại Seoul, trung tâm toàn cầu Seoul có dịch vụ luật sư hỗ trợ cho người nước ngoài bằng tiếng Anh, tư vấn miễn phí cho các phương diện sau

  • Luật hình sự và dân sự: Từ thứ hai đến thứ 6, 2 đến 5 giờ chiều
  • Luật lao động: Tai nạn lao động, nợ lương, lương hưu, bị sa thải không chính đáng: Từ tứ 2 đến thứ 6, 2 đến 5 giờ chiều
  • Luật bất động sản: các vấn đề về thuê và chuyên nhượng bất động sản: Thứ 3 và thứ 6, từ 2 đến 5 giờ chiều

Cần phải gọi điện thoại đặt trước, số điện thoại 02-2075-4180

Bình luận

Close
Social profiles