Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 1282308

Khám chữa bệnh ở Hàn khi không có bảo hiểm quốc dân

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Gần đây với chính sách không cho sinh viên đóng bảo hiểm quốc dân (vì chính phủ Hàn bị phản ứng gay gắt khi buộc du học sinh đóng), cũng như việc bảo hiểm tư nhân (xem bài viết) không hỗ trợ nhiều chi phí khám chữa bệnh, du học sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Người bất hợp pháp cũng chịu hoàn cảnh tương tự khi không thể mua bảo hiểm.

Hội những người bạn của hy vọng (희망의친구들)

Trang chủ của hội bấm vào đây

Đây là một tổ chức của nhà thờ công giáo (không phải tin lành) ở Hàn với mục đích hỗ trợ cho những hoàn cảnh nêu trên.

Quyền lợi khám chữa bệnh

Khi đăng ký thành viên bạn có thể nhận được ưu đãi 50-60% phí khám chữa bệnh ở các bệnh viện được chỉ định. Phẫu thuật giảm 50%, hỗ trợ một phần phí sinh sản.

Cách đăng ký

Các bạn đến 외국인근로자센터, 이주민센터 hoặc 다문화가족지원세터 gần nhất và hỏi về 희망의친구들의 의료보험증 để được hướng dẫn cách đăng ký.

Cần mang theo

 • Hộ chiếu
 • 2 ảnh chụp
 • Phí đăng ký 10,000 won
 • Phí đóng mỗi tháng là 10,000 won

Số điện thoại hướng dẫn của quận Seongdong Seoul là 02- 2282-7974.

mặt ngoài sổ bảo hiểm
Sổ bảo hiểm
mặt trong sổ bảo hiểm
Mặt trong sổ bảo hiểm

Giới thiệu bằng tiếng Hàn

 • 건강보험을 적용받지 못하는 이주노동자들에게 최소한의 안전망을 제공하고자
  ‘(사)한국이주민건강협회 희망의친구들’ 회원 카드(의료보험증)를 발급하고 있으며
  센터가 지부활동을 하고 있습니다.
 • (사)한국이주민건강협회 희망의친구들의 회원으로 가입하려면,
  여권·사진(2매)·가입비(1만원)·월회비(1만원)을 준비해서 센터를 방문하면 됩니다.
 • 혜택 : 협력병원 소개, 진료비 50~60%할인, 수술비 50% 지원, 분만비 일부 지원

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.