Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: maxresdefault 2

Kết quả đợt truy quét BHP trong 2 tháng

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Từ đầu tháng 9 năm 2018 tới cuối tháng 11 năm 2018 vừa qua, Bộ tư pháp Hàn Quốc đã thực hiện truy quét giới thiệu việc làm và làm việc trái phép của người nước ngoài lưu trú BHP tại Hàn Quốc.

 

Theo đó, Bộ tư pháp Hàn Quốc đã phát hiện 724 người bao gồm văn phòng giới thiệu việc làm trái phép cho người nước ngoài và người lao động làm việc trái phép tại Hàn Quốc. Giam giữ 1 chủ sử dung lao động trái phép.

 

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: korea police

Trong đó bao gồm 29 văn phòng giới thiệu việc làm, 40 người trung gian giới thiệu việc làm, 646 người nước ngoài, 38 chủ sử dung lao động BHP đã bị phát hiện. 646 người lao động BHP đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Hoạt động này nằm trong đợt truy quét người lưu trú BHP tại Hàn Quốc.

 

Nhằm thực hiện hiệu quả đợt truy quét này, Bộ tư pháp đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, thu thập chứng cứ, khám xét cơ sở lao động, giới thiệu việc làm và xe buýt đưa đón đi làm của công ty,…Kết quả là đã tập trung xử lý được nhiều trường hợp giới thiệu việc làm và làm việc BHP tại Hàn Quốc.

 

Bài viết liên quan:

  1. https://hanquoc.kr/tu-van-visa/an-xa-cho-bhp-2018/
  2. https://hanquoc.kr/tu-van-visa/bhp-bao-lau-thi-co-the-quay-lai/
  3. https://hanquoc.kr/tu-van-visa/thong-ke-tinh-hinh-luu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-han-quoc/

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.