Hướng dẫn hoàn thuế năm 2018 (tiếng Anh)

Nhằm mục đích hỗ trợ việc nhận tiền hoàn thuế của các bạn sinh viên và người đi làm không có lương chính thống tại Hàn, đây là hướng dẫn hoàn thuế có hình bằng Tiếng Anh

Download Hướng dẫn hoàn thuê ở đây

Facebook Comments

Close
Social profiles

Nhận bài mới qua email

Join 1.208 other subscribers