Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 97053181 1322001954657366 1697991831297458176 n

Học bổng của Woori dành cho con em gia đình đa văn hóa

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Mời quý độc giả tham khảo bài viết để biết thêm thông tin chi tiết về: Học bổng dành cho con em gia đình đa văn hóa và con em của doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại bởi dịch Corona-19.

Về quỹ học bổng của Woori

Quỹ học bổng đa văn hóa Woori của tập đoàn tài chính Woori đang tiến hành tuyển chọn 430 học sinh nhận học bổng đa văn hóa năm 2020. Đối tượng học sinh được nhận học bổng là các con em thuộc gia đình đa văn hóa và con em gia của doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại bởi dịch Corona-19. Thời hạn đăng ký từ ngày 6 tháng 5 năm 2020 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020 với hình thức đăng ký online.

học bổng của Woori
Có 2 loại học bổng

Phân loại học bổng của Woori

Học bổng dành cho con em gia đình đa văn hóa

Lưu ý : đăng ký trên trang web của Quỹ học bổng đa văn hóa
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 02-2085-8143

Học bổng trường học

Học bổng trường học dành cho học sinh của gia đình đa văn hóa có thu nhập trung bình dưới 100%, hiện đang học tại các trường tiểu học, trung học, cấp ba và đại học trong nước.

  • Học sinh tiểu học : 100 người, với mức học bổng 600.000won/1 học sinh
  • Học sinh trung học: 90 người, với mức 1.000.000 won/1 học sinh
  • Học sinh cấp ba : 80 người, với mức học bổng 200.000won/1 học sinh
  • Học sinh đại học: 30 người, với mức học bổng 4.000.000won/1 học sinh

Học bổng đặc biệt

Đây là loại học bổng dành cho con em gia đình đa văn hóa có sở hữu năng khiếu và tài năng.

Đối tượng cụ thể: Học sinh có năng khiếu về nghệ thuật, ngoại ngữ, có sở hữu bằng cấp hoặc kỹ thuật,…Học sinh đã tốt nghiệp và thanh thiếu niên có năm sinh từ năm 1996 đến năm 2013

Học bổng dành cho con em gia đình của doanh nghiệp nhỏ

Thứ hai là học bổng dành cho con em gia của doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại bởi dịch Corona-19. (Con của chủ doanh nghiệp có doanh thu giảm trên 10% so với năm trước (tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 so với tháng 1 đến tháng 3 năm 2020) và hiện đang học tại trường tiểu học, trung học và cấp ba)

Lưu ý: Điền vào đơn đăng ký và nộp giấy tờ cho tập đoàn xúc tiến thị trường thương mại công nghiệp vụ.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 042-363-7981 và 042-363-7902.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.