Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 3031283 1

Hồ sơ cần nộp để công nhận văn bằng Hàn Quốc ở Việt Nam (qua cục khảo thí)

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Bậc cử nhân

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

I. Hồ sơ bắt buộc theo quy định:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Tải về;

2. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng Đại học (hoặc cao đẳng, trung cấp) xin công nhận; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

3. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo bằng;

4. Trong trường hợp học liên thông hoặc chuyển tiếp vào trình độ đại học phải có minh chứng bằng và bảng điểm bậc dưới.

IIHồ sơ bổ trợ giúp cho tiến độ thẩm định nhanh hơn:

1. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt được phụ lục văn bằng (nếu có);

2. Bản sao hộ chiếu minh chứng hình thức đào tạo (gồm các trang trừ trang trắng);

3. Bản sao Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: – Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, đề nghị Anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. Tải về

Bậc Thạc sĩ

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

I. Hồ sơ bắt buộc theo quy định:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Tải về;

2. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt văn bằng Thạc sĩ; (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

3. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt bảng điểm theo bằng;

4. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học trước khi học Thạc sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao công chứng văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt);

b) Một (01) bản sao công chứng kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt).

IIHồ sơ bổ trợ giúp cho tiến độ thẩm định nhanh hơn:

1. Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt phụ lục văn bằng Thạc sĩ (nếu có);

2. Bản sao hộ chiếu minh chứng hình thức đào tạo (gồm các trang trừ trang trắng);

3. Bản sao Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: – Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, đề nghị Anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. Tải về

Bậc tiến sĩ

(Chỉ yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ)

I. Hồ sơ bắt buộc theo quy định:

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng Tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo mẫu: Tải về

2. Một (01) bản dịch công chứng bằng Tiến sĩ (Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

3. Một (01) bản dịch công chứng bảng điểm (nếu có);

4. Các văn bản thể hiện tính hợp pháp về trình độ học vấn đầu vào trước khi học Tiến sĩ, gồm:

a) Một (01) bản sao văn bằng Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Một (01) bản sao kết quả học tập Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Một (01) bản sao văn bằng Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Một (01) bản sao kết quả học tập Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(Đối với một số trường hợp cụ thể, theo Quy chế tuyển sinh của nước cấp bằng, có thể học thẳng từ chương trình kỹ sư/bác sĩ, hoặc đại học kết quả loại giỏi…. vào thẳng chương trình nghiên cứu sinh)

II. Hồ sơ bổ trợ giúp cho tiến độ thẩm định nhanh hơn:

1. Một (01) bản sao phụ lục văn bằng (nếu có theo quy định của cơ sở đào tạo) (công chứng dịch sang tiếng Việt);

2. Bản sao hộ chiếu minh chứng hình thức đào tạo (gồm các trang trừ trang trắng);

3. Bản sao Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

4. Minh chứng về Luận án tiến sĩ được đăng tải trên website của Thư viện nước sở tại hoặc thư viện của cơ sở giáo dục cấp bằng (đường link); Minh chứng về các bài báo khoa học quốc tế được đăng trên mạng (nếu có, chỉ cần gửi các đường link).

Lưu ý: – Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu, đề nghị Anh/chị tải mẫu Consent Form theo mẫu sau và điền đầy đủ thông tin gửi kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định. Tải về

Quy trình nộp tại trung tâm

Quý vị cân nộp 01 bộ hồ sơ (gồm các bản sao có công chứng, tiếng nước ngoài thì công chứng dịch như hướng dẫn tại mục Hồ sơ cần nộp) tại Trung tâm Công nhận văn bằng.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần (các ngày khác trong tuần không tiếp khách để xử lý hồ sơ và công việc tại cơ quan, đề nghị quý vị nộp hồ sơ theo mục II. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

 Giờ làm việc tiếp công dân Thứ 3 và Thứ 5:

  • Sáng:   8:00 – 11:30;
  • Chiều: 14:00 – 17:00.

Lưu ý: Các bản sao công chứng dịch/công chứng xếp theo thứ tự như trên

Trong trường hợp chưa kịp công chứng, dịch thuật Trung tâm CNVB có thể hỗ trợ, quý vị vui lòng mang theo hồ sơ gốc và sẽ được nhận lại hồ sơ gốc ngay sau khi Trung tâm photocopy.

Quy trình nộp qua bưu điện

Quý vị gửi chuyển phát nhanh 01 bộ hồ sơ như hướng dẫn tại mục Hồ sơ cần nộpkèm theo biên lai chuyển lệ phí công nhận văn bằng theo địa chỉ của Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng.

Lưu ý: quý vị chỉ gửi các bản sao công chứng (tiếng nước ngoài thì công chứng dịch). Trung tâm Công nhận văn bằng không nhận bản gốc qua đường bưu điện vì có thể xảy ra thất lạc chúng tôi không chịu trách nhiệm.

1. Mức thu phí:

Theo Điều 4 tại Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

a)   Mức lệ phí 500.000 đồng/01 văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài (gồm hình thức du học toàn phần; du học bán phần; liên kết đào tạo giai đoạn cuối học tập ở nước ngoài)

b)   Mức lệ phí 250.000 đồng/01 văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học tập tại Việt Nam (gồm có liên kết đào tạo học hoàn toàn tại Việt Nam; học giai đoạn 2 tại Việt Nam; hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài đặt chi nhánh (campus) tại Việt Nam giống RMIT Việt Nam).

*** Ví dụ: Quý vị đề nghị công nhận văn bằng Cử nhân (Bachelor) học tại RMIT Việt Nam; và bằng Thạc sĩ (Master) du học tại Vương quốc Anh thì cần nộp 250 + 500 = 750 nghìn VNĐ.

2. Chuyển phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng về Trung tâm Công nhận văn bằng vào tài khoản:

+ Số TK người hưởng: 0971000368368

+ Tên người hưởng: Trung tâm Công nhận văn bằng

+ Ngân hàng người hưởng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội.

Khi làm thủ tục chuyển khoản, lưu ý mục “Nội dung chuyển tiền” của giấy nộp tiền để chuyển khoản cần ghi đầy đủ thông tin: “phí công nhận văn bằng cho ông/bà: <tên người có văn bằng cần công nhận>, ngày tháng năm sinh”.

(Ví dụ: Phi CNVB cho ong: Nguyen Van A, 12/12/1980)

Lưu ý: phải đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn trong mục Hồ sơ cần nộp mới gửi chuyền tiền, vì Trung tâm sẽ không thể trả lại tiền cho người nộp hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng.

3. Gửi hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng cùng với bản photo giấy nộp tiền có XN của ngân hàng/in từ máy tính bản chuyển từ internetbanking/hóa đơn ATM qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) về Trung tâm Công nhận văn bằng – Cục Quản lý chất lượng theo địa chỉ:

Trung tâm Công nhận văn bằng

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Điện thoại: +84 243 8683359

Email: [email protected]

Website chính thức: https://naric.edu.vn (Trung tâm Công nhận văn bằng tên viết tắt tiếng Anh là: VN-NARIC).

(Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự như hướng dẫn tại Hồ sơ cần nộp)

Vui lòng đọc kỹ FAQ và Hồ sơ cần nộp các thắc mắc liên quan đến quy trình và thủ tục công nhận văn bằng.

Nhận kết quả

Sau khi Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cấp giấy công nhận văn bằng cho quý vị, Trung tâm CNVB sẽ gửi email thông báo cho quý vị tới nhận kết quả với nội dung:

a) Đến nhận trực tiếp vào Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu);

b) Người có văn bằng trả lời email báo kết quả đề nghị Trung tâm CNVB gửi chuyển phát nhanh đảm bảo kèm theo việc xác nhận địa chỉ, số điện thoại người nhận kết quả. Trung tâm CNVB sẽ gửi ngay sau khi nhận được yêu cầu và lệ phí dịch vụ do người có văn bằng chi trả.

c) Trong trường hợp ủy quyền cho người quen đến nhận trực tiếp vào Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần cần có: Giấy ủy quyền cá nhân theo đúng quy định của Pháp luật.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.