Ảnh cảnh báo tội phạm bằng tiếng Việt ở Hàn

Đánh giá bài viết này

Người Hàn đã bắt đầu học tiếng Việt. Có thể bắt gặp tiếng Việt ở một số nơi trên đất Hàn. Đây là một ví dụ sinh động

Facebook Comments