Hạn khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp ở Hàn

 • Doanh nghiệp tính thuế bình thường
  • Khai dự tính đợt 1 từ 1 tháng 4 (lol) đến 25 tháng 4
  • Nộp thuế và khai chốt đợt 1 từ 1 tháng 7 đến 25 tháng 7
  • Khai dự tính đợt 2 từ 1 tháng 10 đến 25 tháng 10
  • Nộp thuế và khai chốt đợt 2 từ 1 tháng 1 đến 25 tháng 1 (năm sau)
  • Mỗi năm phải khai và nộp tổng cộng 4 lần
 • Doanh nghiệp tính thuế đơn giản:
  • Khai và nộp từ 1 tháng 1 đến 25 tháng 1

Bình luận

Close
Social profiles