Hạn chế du học sinh làm trong lĩnh vực xây dựng

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Du học sinh bị hạn chế làm thêm trong lĩnh vực ngành xây dựng

Luật hiện hành: Du học sinh bị giới hạn làm thêm trong ngành công nghiệp sản xuất.
Bộ tư pháp cho rằng để giảm thiểu việc tuyển dụng lao động nước ngoài trái phép trong lĩnh vực lao động phổ thông, lao động thuần túy, lao động theo ngày làm ảnh hưởng tới việc làm của người dân trong nước, vì vậy bộ tư pháp sẽ sửa đổi bổ sung vào luật xuất nhập cảnh như sau: bắt đầu từ 01.11.2018 du học sinh sẽ không được làm thêm trong lĩnh vực thuộc ngành xây dựng.


Trường hợp không nhận cấp phép làm thêm và vi phạm quy định đề ra của bộ tư pháp sẽ xử lý như sau

  • Hiện hành: khi bị phát hiện lần đầu, thông báo xử phạt và bị hạn chế cấp phép làm thêm trong vòng 1 năm, phát hiện lần 2 trục xuất
  • Sửa đổi: giữ nguyên luật hiện hành, riêng với lĩnh vực ngành xây dựng khi bị phát giác không kể tới số lần vi phạm ngay khi phát hiện lần 1 sẽ thực thi mệnh lệnh xuất cảnh trong vòng 30 ngày, bị hạn chế nhập cảnh
    ● Cho phép tái nhập cảnh với trường hợp vẫn còn nguyện vọng tiếp tục theo học và xin được cấp visa tại đại sứ quán Hàn Quốc
    ● Dù chỉ 1 lần vi phạm vào nguyên tắc điều lệ đã đề ra, cũng sẽ áp dụng chế tài xử phạt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.