Khi gia hạn visa lần đầu cần bổ sung giấy khám sức khỏe

Quảng cáo
Khi gia hạn visa lần đầu cần bổ sung giấy khám sức khỏe

Lao động Việt Nam lưu ý. Ngoài giấy chẩn đoán xác nhận kết quả khám lao phổi với lao động, đối với

  • E-9 cần thêm giấy xác nhận kiểm tra về việc sử dụng chất ma túy.
  • D-3, E-10, E-6, E-2, D-3 nộp thêm giấy khám sức khỏe phổ thông theo quy chuẩn tuyển dụng
  • E-2, E-10, E-9 theo mẫu quy chuẩn đính kèm ( xác nhận trên trang web hikorea ở mục thông báo)
  • D-3 & E-6 không có mẫu riêng

체류자격별 건강검진 항목

– 기술연수(D-3) : 채용신체검사서(별도 양식 없음)
– 회화지도(E-2) : 별첨 1 채용신체검사서
– 예술흥행(E-6) : 채용신체검사서(별도 양식 없음)
– 비전문취업(E-9) : 별첨 2 마약검사확인서
– 선원취업(E-10) : 별첨 1 채용신체검사서 항목
– 방문취업(H-2) : 별첨 3 건강진단서

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Social profiles
×
Bạn có bạn đồng hành!
×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!