Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 89u1tCh

Dự thảo cho phép đóng tiền phạt để tránh bị trục xuất

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Chính phủ đang thúc đẩy một chương trình trong đó công dân nước ngoài bị trục xuất do vi phạm nhẹ có thể gia hạn thời gian cư trú hợp pháp để đổi lấy “khoản đóng góp”, Bộ Tư pháp cho biết.

Theo một tài liệu nghiên cứu về chủ đề này do Bộ Tư pháp ủy quyền, những công dân nước ngoài bị kết án nếu bị trừng phạt dù chỉ là nhỏ nhất, chẳng hạn như phạt tiền hoặc án treo, có thể bị trục xuất theo Đạo luật Nhập cư hiện hành.

Chính phủ đang làm việc để thêm vào đạo luật một điều khoản mới về “đóng góp tài chính”, như một cách để trao cơ hội thứ hai cho những người “có nguy cơ tái phạm tội thấp, đã sống một cuộc sống ổn định ở đây và được coi là có lợi cho lợi ích của Hàn Quốc. “

bị trục xuất
Đây là dự thảo luật có lợi cho những người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Mọi người đang đề xuất rằng khoản quyên góp phải lên đến 10 triệu won (9.000 USD) và số tiền quyên góp được nên được sử dụng cho một quỹ chủ yếu để duy trì luật pháp và trật tự, đồng thời giúp người nhập cư và du khách nước ngoài hòa nhập vào xã hội.

Bộ cho biết họ đang xem xét việc sửa đổi luật hiện hành và sẽ tham khảo các báo cáo để xác định chi tiết về luật cho phép nộp phạt để tránh bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.