Điều kiện đổi visa D2 cao đẳng sang E7

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

뿌리산업 전공 전문대학 유학생 ( D2 -> E7 ).

Điều kiện cơ bản

 • Điểm tốt nghiệp cao đẳng, đại học trung bình 2.5 trở lên.

Hoặc

 • Bằng nghề của nghề bạn đang học

 • Topik sơ cấp 2 hoặc hoàn thành chương trình hội nhập xã hội 사회통합프로그램 – KIIP lớp 4 trở lên.

Các nghành nghề được ưu tiên

주조, 금형, 소성가공, 용접, 표면처리, 열처리…
(đúc, khuôn, gia công nhựa chất dẻo, hàn, xử lý bề mặt, xử lý nhiệt…)

Các trường được ưu tiên

Dưới đây là những trường được ưu tiên chuyển đổi visa E7 theo diện 뿌리산업 của cục quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc :

Đại học (대학)

건국대, 건국대 (글로컬), 경상대, 고려대, 대전대, 상명대 (천안), 서강대, 서울대, 서울시립대, 숙명여대, 우송대, 아주대, 연세대, 연세대 (원주), 이화여대, 인하대, 전남대, 전북대, 충북대, 중앙대, 한국국제대, 한양대, 가톨릭대, 건양대, 경상대, 경희대, 공주대, 동국대, 동아대, 명지대, 부산대, 상명대, 서울과학기술대, 서울여대, 인천대, 제주대, 한국과학기술원, 한국기술교육대, 한국산업기술대, 한국외대.

Tham khảo quy trình chuyển đổi visa từ du học đến định cư

Cao đẳng (전문대학)

동양미래대학교, 인하공업전문대학, 한양여대, 부산과학기술대, 제주관광대, 제주한라대, 창신대.

 • Trường tương lai Dongyang
 • Trường nghề Inha
 • Trường nữ hanyang
 • Trường khoa học kỹ thuật busan
 • Trường du lịch Jeju
 • Trường Jeju Halla
 • Trường Changsin

Quy trình đổi

Tổ chức KPIC (국가뿌리산업진흥센터) sẽ nhận đơn xin đổi visa trước ngày thứ sáu hàng tháng, đánh giá kỹ năng của người dự tuyển vào cuối mỗi tháng sau đó sẽ tổ chức phỏng vấn bằng tiếng Hàn. Những ứng viên đạt và được duyệt sẽ đăng ký với Bộ Tư pháp Hàn Quốc để đổi visa.

Trước đây visa E-7 được yêu cầu rất nghiêm ngặt. Thống kê tháng 11/2016, trong số 1,16 triệu người nước ngoài làm việc tại Hàn, chỉ 1,8% có được visa E-7 này.

Hồ sơ đổi

① 기량검증신청자는 기량검증신청서와 다음 각 호의 서류(이하 “기량검증신청서 등”이라 한다)를 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

1. 외국인근로자 기량검증 신청서

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 000100200202 P1

2. 외국인근로자 소속기업대표 추천서

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 000200200202 P1

3. 재직증명서

4. 외국인등록증 사본 + 여권

5. 재직기업의 뿌리기업확인서 또는 뿌리기술 전문기업 지정증

6. 그 밖에 기량검증을 위해 필요한 사항을 확인할 수 있는 서류

 • 신청서
 • 근로계약서 원본 및 사본
 • 근로소득원천징수영수증
 • 남세사실증명서 (회사)
 • 사업자등록증 (회사)
 • 신원보증서
 • 거주숙소제공사실확인서
 • 고용보험가입자명부
 • 결핵검진확인서

② 제1항에 따른 기량검증신청서 등의 효력에 대한 판단은 기량검증신청서 등의 제출일을 기준으로 한다.

Tham khảo http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000117514

Nói thêm

Hàn Quốc nới lỏng quy định visa E-7 bởi đang thiếu hụt lực lượng lao động kỹ thuật trầm trọng. Hầu hết lao động người Việt, Mông Cổ, Philippines và nhiều nước khác đến Hàn Quốc làm việc trong các ngành kỹ thuật, chế tạo đều trở về nước khi visa hết hạn.

“Chúng tôi đang rất hy vọng là sẽ cải thiện được tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật này, bằng cách giúp đỡ lao động nước ngoài lành nghề ở lại và các công ty Hàn Quốc có thể tuyển dụng họ”, một quan chức Bộ Tư Hàn Quốc cho biết.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.