Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 56806485 406467470136011 4973101692410134528 n

Điều kiện để tòa án cân nhắc thi hành án treo đối với tội phạm lừa đảo (사기죄)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr2
  Phân
  loại
  Không thể được
  hưởng án treo
  Có thể được hưởng án treo
Điều
  kiện
  chính
● Có tiền án cùng loại tội phạm (bị phạt tù dưới  5 năm, đã từng có tiền án được hưởng án treo, hoặc bị phạt tiền từ 3 lần trở lên)
● Cố tình che giấu lợi ích đã đạt được từ hành vi phạm tội
● Thủ đoạn phạm tội nguy hiểm
● Không thể thỏa thuận
● Quy mô của thiệt hại trên thực tế lớn, gây ra thiệt hại lớn cho người bị hại
● Do cố ý không chú ý dẫn đến gây ra hành vi lừa đảo, với mức độ của hành vi lừa đảo không lớn
● Do phải chịu áp lực nào đó trên thực tế mà phải tham gia đồng phạm với mức độ nhỏ
● Đồng phạm ở mức độ nhỏ (trong loại hình lừa đảo có tổ chức)
● Tự thú hoặc tố giác của người trong nội bộ
● Mức độ của thiệt hại gây ra do hành vi lừa đảo trên thực tế là nhỏ hoặc thiệt hại đã được khôi phục
● Không thể xử phạt (người bị hại không muốn xử phạt tội phạm)
● Người không có năng lực thi hành hình phạt
Điều
kiện 
phụ
● Đã có tiền án về tội phạm cùng loại hoặc nhận 2 lần án treo trở lên
● Động cơ gây án đáng lên án
● Thiếu mối quan hệ xã hội đáng tin cậy
● Không có phản ánh tích cực
● Có vai trò cầm đầu trong nhóm đồng phạm
● Đối tượng người bị hại là số đông và không cố định hoặc có hành vi tái phạm tội trong một khoảng thời gian nhất định
● Nhận được lời hứa về việc cho và nhận lợi ích đạt được từ hành vi phạm tội
● Có dấu hiệu thủ tiêu chứng cứ hoặc thủ tiêu chứng cứ sau khi phạm tội
● Không có nỗ lực làm giảm thiệt hại cho người bị hại
● Vì mục đích cơ bản như sinh kế, chi phí chữa bệnh nên dẫn đến hành vi lừa đảo
● Có các mối quan hệ xã hội đáng tin cậy
● Có phản ảnh tích cực
● Không có tiền án tiền sự bị phạt từ mức án treo trở lên
● Cân nhắc động cơ gây án
● Bị cáo là người cao tuổi
● Đồng phạm với vai trò nhỏ
● Đại bộ phận lợi ích đạt được từ hành vi phạm tội không thể sử dụng cũng không thể bảo quản
● Đã ký gửi tới tòa án số tiền xứng đáng, một phần thiệt hại từ hành vi phạm tội đã được khôi phục, có sự nỗ lực thực sự để khôi phục thiệt hại cho người bị hại
● Không có nguy hiểm phát sinh từ thiệt hại từ hành vi phạm tội
● Sức khỏe của bị cáo thực sự không tốt
● Việc bị bắt giam của bị cáo sẽ gây ra khó khăn quá lớn cho các thành viên phụ thuộc trong gia đình


sdunhideused1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.