Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 905874
| |

Địa chỉ khám lao lấy ngay để làm thẻ người nước ngoài

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Theo quy định của Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, khi gia hạn VISA hoặc làm thẻ người nước ngoài lần đầu, người nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận khám lao, đảm bảo khoẻ mạnh.

Khi đang ở Hàn Quốc chỉ cần trình giấy này 1 lần.

Tại các cơ sở khám, theo quy định sẽ phải chờ trong vài ngày mới lấy được kết quả, nhiều khi ảnh hưởng tới tiến độ, thời gian của người đi làm thủ tục (giả sử như người đi làm trước khi hết hạn để về VN).

Xin giới thiệu một địa điểm mà có thể khám và lấy ngay kết quả trong 30 phút, đó là phòng khám thuộc Hiệp hội Lao Hàn Quốc (có ở mọi thành phố).
Chỉ cần tìm địa chỉ gần nhất: 복십자의원 thuộc 결핵협회 tại thành phố đó.

Sau đây là địa chỉ của một số phòng khám tiêu biểu

Seoul

대한결핵협회부설복십자의원 거리뷰 항공뷰
서울특별시 관악구 남부순환로 1533 지번
02-793-4891

Gyeonggi

대한결핵협회경기도지부부설복십자의원 거리뷰 항공뷰

경기도 수원시 팔달구 효원로 18 지번

031-245-8671

Busan

대한결핵협회부산광역시지부복십자의원 거리뷰 항공뷰

부산광역시 남구 수영로 299 지번

051-611-3622

Gangwon

복십자의원 거리뷰

강원도 춘천시 중앙로 9 대한결핵협회 지번

033-254-2056

Daegu

대한결핵협회대구경북지부부설복십자의원거리뷰 항공뷰

대구광역시 남구 중앙대로 162 대한결핵협회 지번

053-474-4711

Gwangju

대한결핵협회광주전남지부부설복십자의원 거리뷰 항공뷰

광주광역시 북구 동문대로 173 대한결핵협회광주전남지부 지번

062-264-3156

Suwon

대한결핵협회 경기도지부 거리뷰 항공뷰

경기도 수원시 팔달구 효원로 18 지번

031-245-8673

Bản đồ phòng khám lao
Bản đồ phòng khám lao

Similar Posts

2 Comments

Average
5 Based On 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.