Thông tin cho vay thuê nhà / mua nhà cho người nước ngoài

Đánh giá bài viết này

 1. Với ngân hàng Shinhan
  1. Cho vay muanhà: có hỗ trợ
  2. Cho vay jeonsae: có hỗ trợ
 2. Với ngân hàng Woori
  1. Cho vay mua nhà: có hỗ trợ
  2. Cho vay jeonsae: không hỗ trợ

(Thông tin cập nhật 2/2018)

Chi tiết về chương trình cho vay thuê nhà của ngân hàng Shinhan

Danh sách các loại visa được phép vay

Lãi suất tối đa 3.17% một năm, được vay từ 3-36 tháng, vay tối đa 200 triệu won (80% tổng giá trị thuê nhà)

 1. Giấy tờ cần thiết cho người đi làm
  1. Chọn 1 trong 2
   1. Giấy chứng nhận tại chức
   2. Giấy bảo hiểm sức khỏe
  2. Chọn 1 trông 3
   1. Giấy thu thuế cuối năm trước
   2. Bảng lương
   3. Giấy chứng nhận thu nhập của VP thuế
 2. Giấy tờ cần thiết cho chủ doanh nghiệp
  1. Chọn 1 trong 3
   1. Giấy đăng kí kinh doanh
   2. Giấy đảm nhiệm chức vụ
   3. Hợp đồng kinh doanh
  2. Chọn 1 trong 3
   1. Giấy chứng nhận thu nhập của VP thuế
   2. Giấy trưng thu thuế thu nhập cuối năm
   3. Giấy tính thuế (có xác nhận của kế toán thuế)

Facebook Comments