Tài liệu giới thiệu về các dịch vụ của ngân hàng Kookmin

Tài liệu giới thiệu về các dịch vụ của ngân hàng Kookmin
5 (100%) 1 binh chọn

  • Cách mở sổ ngân hàng
  • Các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam
  • Số điện thoại tư vấn: 1599-4477 (Tiếng Việt – Nhấn phím 4)

Facebook Comments