Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: img37

Chính sách mới cho lao động nữ visa E9 tại Hàn Quốc

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, bộ lao động Hàn Quốc vừa thông qua đề nghị của Ủy ban nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc về việc cho phép lao động nữ (visa E9) chuyển nơi làm việc khi bị quấy rối hoặc bạo hành tình dục tại nơi làm việc.

Về chuyển xưởng

Theo quy định của Bộ lao động Hàn Quốc, lao động visa E9 chỉ được chuyển nơi làm việc tối đa 3 lần. Nhưng theo chính sách mới như trên thì những lao động nữ là nạn nhân của tội phạm tình dục sẽ được ưu tiên chuyển nơi làm việc nhiều hơn số lần quy định.

Theo Ủy ban nhân quyền Quốc gia, hiện tại đang có kế hoạch thực hiện việc kiểm tra chất lượng nơi ở và giáo dục về quấy rối tình dục, bạo hành tình dục cho lao động nữ visa E9.
Về quyền lợi của lao động nữ

Đặc biệt, những chủ sử dụng lao động không cung cấp đủ nơi ở cho người lao động theo quy định hoặc bị bản thân chủ sử dụng lao động, bạn đời của chủ sử dụng lao động, người thân của chủ sử dụng lao động quấy rối tình dục, bạo hành tình dục, bạo hành, nhục mạ bằng lời nói,… dẫn tới việc không thể tiếp tục làm việc tại đó thì có quyền thay đổi nơi làm việc dù đã hết số lần thay đổi theo quy định.

Chính sách này nhằm để bảo vệ nhân quyền của phụ nữ và tăng cường hỗ trợ nạn nhân của tội phạm tình dục. Bộ lao động sẽ tăng cường giám sát nơi làm việc và tổ chức giáo dục về quấy rối tình dục tại nơi làm việc (성희롱).

Các biện pháp bổ sung

Ủy ban bảo vệ nhân quyền đã phát biểu “bởi vì lao động nữ ngoại quốc bị giới hạn về khả năng ngôn ngữ tiếng Hàn cho nên nạn nhân rất khó để có thể đưa ra chứng cứ tội phạm và có khả năng bị quấy rối tình dục, bạo hành tình dục lặp đi lặp lại, do đó cần thiết phải xúc tiến thay đổi chế độ chuyển nơi làm việc cho lao động nữ visa E9.

Cùng với đó, Ủy ban bình đẳng giới Quốc gia Hàn Quốc sẽ mở 5 trung tâm tư vấn cho phụ nữ trên khắp cả nước đồng thời là nơi lánh nạn cho các nạn nhân và hỗ trợ pháp lý trong các trường hợp cần thiết.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.