Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: acca fee

Chính phủ Hàn Quốc cung cấp thông tin pháp luật bằng Tiếng Việt

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để đưa thông tin pháp luật tới người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ.

 

Người Việt Nam có thể tra một số thông tin pháp luật cơ bản bằng tiếng Việt tại:

http://www.easylaw.go.kr/CSM/Main.laf

 

Tại đây có cung cấp thông tin pháp luật cơ bản về:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.