Chính phủ Hàn Quốc cung cấp thông tin pháp luật bằng Tiếng Việt

Nếu có câu hỏi thêm, hãy post câu hỏi của bạn lên cộng đồng người Việt ở Hàn để được hỗ trợ một cách nhanh nhất

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để đưa thông tin pháp luật tới người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ.

 

Người Việt Nam có thể tra một số thông tin pháp luật cơ bản bằng tiếng Việt tại:

http://www.easylaw.go.kr/CSM/Main.laf

 

Tại đây có cung cấp thông tin pháp luật cơ bản về:

Bình luận

Close
Social profiles