Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 1288482

Cách xin giảm thuế từ tiền thuê nhà ở Hàn Quốc

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Giới thiệu

Tiền thuê nhà ở Hàn gần như chắc chắn là khoản chi tiêu lớn nhất của người Việt khi sống tại Hàn Quốc. Đối với người Hàn, họ sẽ được giảm thuế từ tiền thuê nhà(월세 세액공제) nếu:

  • Thu nhập dưới 55 triệu won
  • Người lao động không sở hữu nhà
  • Nơi ở đăng ký trùng với địa chỉ trong hợp đồng nhà.

Lợi ích:

  • Giảm Tiền thuê nhà cả năm x 12% từ tiền thuế.
  • Số tiền được giảm tối đa: 750k won.

Đây là một con số rất lớn. Ví dụ nhà bạn thuê 500k Won/tháng, bạn sẽ được giảm 500 x 12 x 12% = 720k Won trực tiếp vào tiền thuế bạn phải đóng.   Rất tiếc khoản giảm thuế này chỉ được áp dụng cho người mang quốc tịch Hàn! Tuy nhiên, người nước ngoài vẫn có thể nhận lợi ích từ số tiền thuê nhà đã đóng, giống như những người Hàn không đủ điều kiện nhận 월세 세액공제. Đó chính là tính tiền nhà như một khoản chi tiêu tiền mặt (월세 현금영수증) để được miễn thuế như từ tiền tiêu dùng (신용카드). Nếu hàng tháng bạn thuê nhà 500k Won, sau một năm phần 현금영수증 của bạn sẽ có thêm 6 triệu Won.  

Cách đăng ký hóa đơn tiền mặt từ tiền thuê nhà

  1. Vào trang https://hometax.go.kr/
  2. Đăng ký thành viên và / hoặc login (bạn phải dùng thành viên chính thức, login bằng 비회원 không làm được nhé!
  3. 상당/제보
  4. 현금영수증 민원신고
  5. 현금영수증, 신용카드, 주택임차료 민원신고

Hướng dẫn bằng hình

Chờ vài ngày để người quản lý duyệt yêu cầu của bạn. Sau đó, khoản khấu trừ thuế này sẽ xuất hiện trong bảng tính thu nhập cuối năm của bạn. Bạn nộp bản này cho công ty để làm thủ tục hoàn thuế

Ghi chú

– Chỉ áp dụng cho người đứng tên hợp đồng.

– Sau khi đăng ký thành công, trong thời hạn hợp đồng, tự động tiền thuê nhà sẽ vào mục 현금영수증 trong phần chi tiêu của bạn, không cần hóa đơn từ ngân hàng.

– Không cần sự đồng ý của chủ nhà, vẫn có thể đăng ký.

– Khi hợp đồng gia hạn, phải đăng ký lại mới được nhận lợi ích.

– Đôi khi cục thuế sẽ yêu cầu bạn nộp thêm bản giao dịch ngân hàng để chứng minh số tiền nhà đã nộp.

– Tiền quản lý phí không được tính vào mục miễn giảm.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.