Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 870902 1

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금)

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Cách tính

Tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금):là khoản tiền mà người lao động làm việc tại công ty từ 01 năm trở lên được chi trả, tương ứng với khoảng thời gian làm việc tại công ty.

Trợ cấp thôi việc = [30 x (Tiền lương bình quân ngày)] x [tổng số ngày làm việc/365]

Tiền lương bình quân ngày = [Tổng thu nhập của 3 tháng gần nhất] / [Tổng số ngày của 3 tháng đó (dao động từ 89 ~ 92 ngày)]

Tổng thu nhập bao gồm: tiền lương, làm thêm giờ, thưởng…

Tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금) chia làm 2 phần “Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh” (출국만기보험) và “khoản tiền chênh lệch” (차액) (nếu có).

  • Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh = (Mức lương cơ bản 01 tháng theo quy định của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc) x (Tổng số ngày làm việc) / 365.
    Khoản tiền bảo hiểm này do Công ty bảo hiểm Samsung chi trả sau khi xuất cảnh.
  • Khoản tiền chênh lệch (nếu có, khi thu nhập cao hơn mức lương cơ bản) là khoản chênh lệch giữa “Tiền trợ cấp thôi việc” và “Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh”
    Khoản tiền chênh lệch này do chủ sử dụng lao động chi trả sau khi kết thúc hợp đồng lao động tại công ty.

Quy định đặc thù với ngành xây dựng.

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải thay đổi nhiều nơi làm việc, trong đó có những nơi làm việc chưa đủ 12 tháng. Trong trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng tại một nơi làm việc, tổng số ngày làm tại các nơi làm việc mà từ 252 ngày trở lên thì người lao động vẫn nhận được khoản tiền trợ cấp thôi việc (theo tiêu chuẩn mỗi tháng có 21 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc từ 4 tiếng trở lên).

Khoản tiền trợ cấp thôi việc trong trường hợp này do Hiệp hội tương trợ lao động xây dựng (건설근로자공제회) chi trả.

Tiền trợ cấp thôi việc (ngành XD, làm việc dưới 12 tháng)= [(Tổng số ngày làm việc] x 4,200 won] + [lãi suất theo tháng]

Các câu hỏi thường gặp về tiền nghỉ việc (퇴직금) ở Hàn Quốc

  1. Tôi làm ở công ty được 1 năm 9 tháng thì được nhận tiền nghỉ việc cho 1 năm hay 1 năm 9 tháng

    Bạn sẽ được nhận tiền nghỉ việc cho 1 năm 9 tháng. Tiền nghỉ việc được tính bằng lương bình quân của 3 tháng cuối cùng. Cụ thế là bao nhiêu thì bạn nhập tiền lương vào máy tính tiền nghỉ việc để biết

Tham khảo cách nhận

Những việc cần làm khi về nước

Bạn không cần giấy tờ gì đặc biệt, tiền này do công ty tự chi trả nên bạn có thể trực tiếp yêu cầu công ty khi nghỉ việc.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.