Cách tìm mã bưu điện tại Hàn Quốc

Nhà cửa

Mã bưu điện là một thông tin cần thiết khi sử dụng bưu điện tại Hàn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm mã bưu điện của một địa chỉ bất kỳ ở Hàn trong bài viết dưới đây

Nếu bạn không biết địa chỉ nhà của mình bằng tiếng Hàn

Time needed: 10 minutes.

Cách tìm mã số bưu điện khi không biết hoặc không thể gõ địa chỉ bằng tiếng Hàn

  1. Vào một ứng dụng bản đồ của Hàn

    Bạn có thể dùng daum maps hoặc naver maps

  2. Cuộn bản đồ đến nhà của mình, nhấn phải và chọn “xem địa chỉ”

  3. Mã số bưu điện của bạn là 5 số kế bên chữ (우) ở dòng thứ ba


    Trong ví dụ này là 04762

Nếu bạn biết địa chỉ nhà của mình bằng tiếng Hàn

Các bạn có thể gõ địa chỉ vào ô dưới đây và bấm nút “Tìm kiếm”

Hoặc các bạn vào juso.go.kr

Paste địa chỉ của mình vào khung chữ lớn và bấm nút tìm kiếm

Mã của bạn sẽ hiện ở trang tiếp theo

Các loại địa chỉ ở Hàn

Địa chỉ theo đường (địa chỉ mới) các bạn sẽ thấy cấu trúc … 시 … 구 … 로 … 길 và số nhà

Địa chỉ theo đông (địa chỉ cũ) các bạn sẽ thấy cấu trúc … 시 … 구 … 동 và số

Hai loại địa chỉ này là tương đương nhau, nhưng về sau Hàn Quốc sẽ chỉ sử dụng địa chỉ theo đường.

Facebook Comments

Close
Social profiles