Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn

Hạn khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp ở Hàn
Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn

Login vào trang chủ Hometax và chọn ‘부가가치세 신고‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Khi bạn khai trong kì (tháng 1 và tháng 7), chọn nút ‘정기신고‘ như hình dưới.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Nhập mã số đăng kí kinh doanh vào ô ‘사업자등록번호‘ và bấm nút ‘확인‘, các nội dung ở dưới sẽ được tự động điền. Bấm nút ‘저장 후 다음이동‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Trang tiếp theo là trang để bạn chọn các mẫu thuế cần nộp (입력서식). Thường cần nộp loại thuế nào tuỳ theo loại hình doanh nghiệp của bạn, các loại căn bản nhất sẽ được chọn sẵn.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Báo cáo thuế GTGT có ba phần chính:

1. Thuế giá trị bán hàng bạn cần nộp (thông qua việc bán / cung cấp dịch vụ)

2. Thuế giá trị mua hàng bạn đã nộp (thông qua việc mua)

3. Các khoản khấu trừ

Mức thuế bạn cần đóng  là mục 1 trừ mục 2, trừ mục 3.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Đầu tiên là mục thuế cần nộp (매입세액).

Khi bạn bán thứ gì bạn đều phải cấp hoá đơn. Các hoá đơn bạn đã cấp sẽ được gom lại cho bạn ở đây.

Bấm vào nút ‘작성하기‘ để bắt đầu nhập.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Ở màn hình tiếp theo bấm nút ‘전자세금계산서 불러오기‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Sau khi bấm nút ‘전자세금계산서 불러오기‘, nội dung các hóa đơn bạn đã cấp sẽ được tự động nhập. Sau khi kiểm tra số tiền có đúng không, bấm nút  ‘입력완료‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Nếu bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ, bạn cần phải làm luôn phần ‘과세 신용카드,현금영수증 발행분‘ ở dưới. Nếu chỉ giao dịch bằng hoá đơn thuế thì bạn chỉ cần kiểm tra số tiền, xong bấm nút ‘작성하기‘ như hình dưới.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Hình tiếp theo là tống số thu nhập cần tính thuế của bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn chỉ kinh doanh một lĩnh vực duy nhất thì nhập con số ở giữa vào mục đầu tiên, nếu có nhiều lĩnh vực thì phải chia ra từng lãnh vực cho đúng. Sau khi nhập xong, bấm nút ‘저장후 다음이동‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Sau khi nhập xong bạn kiểm tra lại một lần nữa ở màn hình trước xem có đúng không. Vậy là bạn đã kê khai xong thu nhập.

Phần tiếp theo là kê khai chi phí (매입세액), bấm nút’작성하기‘ ở phần này.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Cách thức kê khai chi phí khá giống kê khai thu nhập. Ở màn hình tiếp theo bấm nút ‘전자세금계산서 불러오기‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Kiểm tra các con số có đúng không và nhấn nút ‘입력완료‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Nếu bạn thấy có gì không đúng thì cạnh nút ‘전자세금계산서 불러오기‘ sẽ có nút ‘전자세금계산서 자료조회‘. Nhấn vào đấy bạn sẽ xem được nguồn của các con số và hiểu tại sao mình lại được tính như vậy.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Nếu ngoài hoá đơn bạn còn mua bằng các phương thức khác thì nhấn nút ‘성하기‘ ở cạnh các phương thức đó để điền tương tự.

Nếu bạn có dùng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ riêng của công ty (phải đăng kí trước) thì bầm nút 작성하기 ở cạnh ‘그 밖의 공제미입세액‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Bấm vào nút ‘작성하기‘ đầu tiên.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Bấm nút ‘조회하기‘ như hình.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Kiểm tra lại số tiền bạn đã dùng trên thẻ có đúng chưa, nếu đúng bấm nút ‘입력완료‘, nếu không bạn có thể sửa (và phải kèm theo tài liệu chứng minh vì sao sửa về sau)

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Ở màn hình tiếp theo sẽ hiện ra số tiền bạn đã nhập ở bước trước. Bấm nút ‘입력완료‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Vậy là bạn đã kê khai xong phần chi phí (매입세액 산출).

Để kê khai các phần miễn giảm, bấm nút số 2 như hình dưới

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Vì bạn khai thuế qua mạng nên tự động được miễn 10,000 won. Xem lại một lần nữa rồi bấm nút ‘입력완료‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Nếu số tiền thuế bạn được nhận lại nhiều hơn số thuế cần nộp, nhập thông tin tài khoản để nhận tiền vào ô số 3, sau đó bấm nút ‘신고서 입력완료‘.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Tới bước này bạn đã khai xong hết, bấm nút ‘신고서 제출하기‘ để nộp tờ khai.

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn


Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn tất việc khai thuế GTGT!

Tuỳ theo hình thái công ty của bạn mà các khoản khấu trừ / phải nộp có thể khác nhau, nên có thể bạn phải nhập thêm gì đó. Nếu không chắc bạn có thể liên hệ với các dịch vụ kế toán thuế để làm giúp (tốn khoảng 300,000 won một lần).

Nguồn: http://widbee.tistory.com/158

Bình luận

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Social profiles
×
Bạn có bạn đồng hành!
×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!