Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: accounting analytics balance 209224 2

Cách nộp thuế GTGT dành cho doanh nghiệp ở Hàn

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr1

Login vào trang chủ Hometax và chọn ‘부가가치세 신고‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 222B673C578C5C610BCB53


Khi bạn khai trong kì (tháng 1 và tháng 7), chọn nút ‘정기신고‘ như hình dưới.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 2628883C578C5C620E0580


Nhập mã số đăng kí kinh doanh vào ô ‘사업자등록번호‘ và bấm nút ‘확인‘, các nội dung ở dưới sẽ được tự động điền. Bấm nút ‘저장 후 다음이동‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 247E6A3C578C5C63344080


Trang tiếp theo là trang để bạn chọn các mẫu thuế cần nộp (입력서식). Thường cần nộp loại thuế nào tuỳ theo loại hình doanh nghiệp của bạn, các loại căn bản nhất sẽ được chọn sẵn.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 2721C53C578C5C641446A6


Báo cáo thuế GTGT có ba phần chính:

  1. Thuế giá trị bán hàng bạn cần nộp (thông qua việc bán / cung cấp dịch vụ)

  2. Thuế giá trị mua hàng bạn đã nộp (thông qua việc mua)

  3. Các khoản khấu trừ

Mức thuế bạn cần đóng  là mục 1 trừ mục 2, trừ mục 3.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 271C9B3C578C5C661A5EB7


Đầu tiên là mục thuế cần nộp (매입세액).

Khi bạn bán thứ gì bạn đều phải cấp hoá đơn. Các hoá đơn bạn đã cấp sẽ được gom lại cho bạn ở đây.

Bấm vào nút ‘작성하기‘ để bắt đầu nhập.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 277E0334578C5C672458B7


Ở màn hình tiếp theo bấm nút ‘전자세금계산서 불러오기‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 236EEF34578C5C68316E90


Sau khi bấm nút ‘전자세금계산서 불러오기‘, nội dung các hóa đơn bạn đã cấp sẽ được tự động nhập. Sau khi kiểm tra số tiền có đúng không, bấm nút  ‘입력완료‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 27059534578C5C6A1E15F4


Nếu bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ, bạn cần phải làm luôn phần ‘과세 신용카드,현금영수증 발행분‘ ở dưới. Nếu chỉ giao dịch bằng hoá đơn thuế thì bạn chỉ cần kiểm tra số tiền, xong bấm nút ‘작성하기‘ như hình dưới.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 217F8734578C5C6B22100A


Hình tiếp theo là tống số thu nhập cần tính thuế của bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn chỉ kinh doanh một lĩnh vực duy nhất thì nhập con số ở giữa vào mục đầu tiên, nếu có nhiều lĩnh vực thì phải chia ra từng lãnh vực cho đúng. Sau khi nhập xong, bấm nút ‘저장후 다음이동‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 247A2134578C5C6B2874E4


Sau khi nhập xong bạn kiểm tra lại một lần nữa ở màn hình trước xem có đúng không. Vậy là bạn đã kê khai xong thu nhập.

Phần tiếp theo là kê khai chi phí (매입세액), bấm nút’작성하기‘ ở phần này.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 24055334578C5C6C1F0FA6


Cách thức kê khai chi phí khá giống kê khai thu nhập. Ở màn hình tiếp theo bấm nút ‘전자세금계산서 불러오기‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 220CC134578C5C6D177F5C


Kiểm tra các con số có đúng không và nhấn nút ‘입력완료‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 21141A34578C5C6E1022FC


Nếu bạn thấy có gì không đúng thì cạnh nút ‘전자세금계산서 불러오기‘ sẽ có nút ‘전자세금계산서 자료조회‘. Nhấn vào đấy bạn sẽ xem được nguồn của các con số và hiểu tại sao mình lại được tính như vậy.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 21710C34578C5C70302A48


Nếu ngoài hoá đơn bạn còn mua bằng các phương thức khác thì nhấn nút ‘성하기‘ ở cạnh các phương thức đó để điền tương tự.

Nếu bạn có dùng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ riêng của công ty (phải đăng kí trước) thì bầm nút 작성하기 ở cạnh ‘그 밖의 공제미입세액‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 22032934578C5C7120D726


Bấm vào nút ‘작성하기‘ đầu tiên.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 257C4F34578C5C7226E285


Bấm nút ‘조회하기‘ như hình.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 245D5033578C5CCC1776D4


Kiểm tra lại số tiền bạn đã dùng trên thẻ có đúng chưa, nếu đúng bấm nút ‘입력완료‘, nếu không bạn có thể sửa (và phải kèm theo tài liệu chứng minh vì sao sửa về sau)

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 2671C834578C5C7430F171


Ở màn hình tiếp theo sẽ hiện ra số tiền bạn đã nhập ở bước trước. Bấm nút ‘입력완료‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 276BD234578C5C752BF6A9


Vậy là bạn đã kê khai xong phần chi phí (매입세액 산출).

Để kê khai các phần miễn giảm, bấm nút số 2 như hình dưới

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 214E823A578C5C76225E79


Vì bạn khai thuế qua mạng nên tự động được miễn 10,000 won. Xem lại một lần nữa rồi bấm nút ‘입력완료‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 262E183A578C5C77313A8A


Nếu số tiền thuế bạn được nhận lại nhiều hơn số thuế cần nộp, nhập thông tin tài khoản để nhận tiền vào ô số 3, sau đó bấm nút ‘신고서 입력완료‘.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 2704883757A162E9352564


Tới bước này bạn đã khai xong hết, bấm nút ‘신고서 제출하기‘ để nộp tờ khai.

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 242DA23A578C5C7932A22A


Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn tất việc khai thuế GTGT!

Tuỳ theo hình thái công ty của bạn mà các khoản khấu trừ / phải nộp có thể khác nhau, nên có thể bạn phải nhập thêm gì đó. Nếu không chắc bạn có thể liên hệ với các dịch vụ kế toán thuế để làm giúp (tốn khoảng 300,000 won một lần).

Nguồn: http://widbee.tistory.com/158

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.