Cách mua sữa đặc ở Hàn

Mua sắm

Sữa đặc Việt Nam

Hiện gmarket đã có bán các sản phẩm Việt Nam (shop của người Việt) nên khi cần có thể tìm dễ dàng, bao gồm sữa đặc

Bước 1: Vào gmarket

Bước 2: Tìm “SUA ONG THO”

Bước 3: Chọn sản phẩm

Bước 4: Bấm mua

Bước 5: Nhập địa chỉ

Bước 6: Bấm nút trả tiền

Một số sản phẩm Việt Nam khác có bán trên gmarket


Mua offline

Các bạn có thể ghé siêu thị Việt ở Wangsimni hoặc Sejong để mua

Sữa đặc Hàn Quốc

Tiếng Hàn là 연유, nhãn hiệu nổi tiếng nhất là 서울우유 연유, các bạn có thể mua ở bất kỳ siêu thị nào hoặc trên gmarket

Sữa đặc Hàn Quốc

Bình luận

Close
Social profiles