Mua sắm

Cách mua sữa đặc ở Hàn

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Sữa đặc Việt Nam

Gmarket

Hiện gmarket đã có bán các sản phẩm Việt Nam (shop của người Việt) nên khi cần có thể tìm dễ dàng, bao gồm sữa đặc

Bước 1: Vào gmarket

Bước 2: Tìm “SUA ONG THO”

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 28 at 2.33.15 PM

Bước 3: Chọn sản phẩm

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 28 at 2.34.20 PM

Bước 4: Bấm mua

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 28 at 2.36.05 PM

Bước 5: Nhập địa chỉ

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 28 at 2.36.28 PM

Bước 6: Bấm nút trả tiền

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 28 at 2.36.56 PM

Một số sản phẩm Việt Nam khác có bán trên gmarket

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: Screen Shot 2018 05 28 at 2.34.44 PM

Coupang

Sản phẩm tương tự trên Coupang

Mua offline

Các bạn có thể ghé siêu thị Việt ở Wangsimni hoặc Sejong để mua

Sữa đặc Hàn Quốc

Tiếng Hàn là 연유, nhãn hiệu nổi tiếng nhất là 서울우유 연유, các bạn có thể mua ở bất kỳ siêu thị nào hoặc trên Coupang

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 3031283 1
Sữa đặc Hàn Quốc

Bài viết này được tiến hành qua chương trình partner của Coupang và chúng tôi có thế nhận được lợi ích từ bài viết này
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.