Cách kiểm tra Hạn cư trú của mình trên HiKorea

Vào địa chỉ https://www.hikorea.go.kr/pt/CheckExprYmdByPassNoRM_kr.pt#apply
Lưu ý: Phải dùng Internet Explorer
Điền vào các mục màu đỏ

  1. Điền số passport
  2. Chọn Việt Nam
  3. Điền ngày tháng năm sinh
  4. Bấm nút 확인 ở cuối

Capture.JPG
Ở màn hình sau bạn sẽ thấy thời hạn cư trú hiện tại của mình

Bình luận

Close
Social profiles