Công ty blockchain tuyển dụng

Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr2

Một công ty làm về blockchain ở Gangnam cần tìm

 • Một bạn học chuyên ngành khoa học máy tính, chuyên sâu về mảng compiler. Mục đích là nghiên cứu nền tảng blockchain mới cho Medium, compile smart contract, ước tính lượng tài nguyên (CPU, bộ nhớ, …) cần dùng nhằm mục đích tính toán giá cả thực hiện smart contract.
 • Nhiều bạn có kinh nghiệm với C++, lập trình network, distributed computing, parallel processing,consensus, thiết kế database mới, … để phát triển platform blockchain
 • Nhiều bạn có khả năng và kinh nghiệm lập trình smart contract trên các nền tảng như Ethereum hoặc EOS

CONTRACT COMPILER EXPERT

 • Chế độ đãi ngộ tốt
 • Hỗ trợ visa, có thể apply từ Việt Nam sang Hàn
 • Không yêu cầu tiếng Hàn

Yêu cầu

 • C / C++ là lợi thế. Cụ thể là C++ 17
 • Kinh nghiệm nghiên cứu / làm việc liên quan đến các mảng cần thiết
 • Bằng đại học trở lên, 1 năm kinh nghiệm trở lên
 • Có hứng thú với blockchain

CV nộp nên có

 • Chi tiết các project đã làm, vai trò, thời gian v.v…
 • Github hoặc code repo demo các project đã làm

Liên hệ

Email đến [email protected] với tiêu đề bắt đầu bằng [BLK-001]

Viết một bình luận

×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!
Continue in browser
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Hàn Quốc Kia Rồi
Get our web app. It won't take up space on your phone.
Install