Công ty blockchain tuyển dụng

Một công ty làm về blockchain ở Gangnam cần tìm một bạn học chuyên ngành khoa học máy tính, chuyên sâu về mảng compiler. Mục đích là nghiên cứu compile smart contract, ước tính lượng tài nguyên (CPU, bộ nhớ, …) cần dùng nhằm mục đích tính toán giá cả thực hiện smart contract. Ngoài ra còn có thể thực hiện nhiều nghiên cứu khác để tối ưu nền tảng (như xử lý song song, consensus, thiết kế database mới, …)

CONTRACT COMPILER EXPERT

  • Chế độ đãi ngộ tốt
  • Hỗ trợ visa, có thể apply từ Việt Nam sang Hàn
  • Không yêu cầu tiếng Hàn

Yêu cầu

  • C / C++ là lợi thế. Cụ thể là C++ 17
  • Kinh nghiệm nghiên cứu / làm việc liên quan đến các mảng cần thiết
  • Bằng đại học trở lên, 1 năm kinh nghiệm trở lên
  • Có hứng thú với blockchain

CV nộp nên có

  • Chi tiết các project đã làm, vai trò, thời gian v.v…
  • Github hoặc code repo demo các project đã làm

Liên hệ

Email đến [email protected] với tiêu đề bắt đầu bằng [BLK-001]

Facebook Comments

Close
Social profiles