Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: severance

Bảo hiểm và trợ cấp nghỉ việc Hàn Quốc

Yêu thích
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: New ad banners hanquoc.kr

Bảo hiểm trợ cấp và nghỉ việc là một trong những loại bảo hiểm tại Hàn Quốc mà người lao động quốc tế cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi chính đáng, thiết thực của bản thân.

Đối tượng áp dụng

  • 1 năm làm việc đầy đủ (nếu thiếu một ngày hợp đồng thì sẽ không có quyền lợi).
  • Làm việc hơn 15 giờ mỗi tuần hoặc hơn 60 giờ mỗi tháng.
bảo hiểm và trợ cấp nghỉ việc 1
Chỉ khi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trên, bạn mới được hưởng trợ cấp thôi việc

Lưu ý: Công ty sẽ không trả trợ cấp thôi việc cho bạn nếu bạn:

  • Làm việc một ngày ít hơn hợp đồng quy định.
  • Nếu nhân viên làm việc dưới 15 giờ mỗi tuần hoặc dưới 60 giờ mỗi tháng.
  • Nếu công ty có 5 nhân viên trở xuống.
  • Các trường đại học không được tự động miễn thanh toán thôi việc. Tốt nhất hãy hỏi về trợ cấp thôi việc ngay từ đầu khi đàm phán hợp đồng của bạn. Ví dụ, một số trường đại học tuyển nhân viên vào chương trình lương hưu tư nhân thay vào đó (lưu ý rằng trong trường hợp này, giáo viên của họ cũng không được đăng ký vào kế hoạch lương hưu quốc gia).

Quy trình thanh toán bảo hiểm và trợ cấp nghỉ việc

  • Thôi việc sẽ được trả trong vòng hai tuần kể từ khi chấm dứt việc làm.
  • Chủ doanh nghiệp có thể chọn thanh toán vào cuối năm nếu một nhân viên ở lại làm việc hoặc khi kết thúc, khi nhân viên đó rời đi.
  • Lưu ý: Vào năm 2009, Tòa án Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng trợ cấp thôi việc mỗi tháng vì một phần tiền lương hàng tháng của nhân viên là bất hợp pháp và không thể được coi là trả trợ cấp thôi việc. Hơn nữa, Tòa án thấy rằng các hợp đồng lao động cho phép người sử dụng lao động trả tiền trợ cấp thôi việc cho nhân viên của họ hàng tháng là không hợp lệ. Tiền trợ cấp thôi việc phải được trả cho người lao động hàng năm.
  • Lưu ý rằng tiền trợ cấp thôi việc không được gộp với tiền lương hàng tuần hoặc hàng tháng của bạn. Nó chỉ được thanh toán sau khi việc làm của bạn đã chấm dứt.
Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: 1000x 1
Tiền trợ cấp sẽ được công ty thanh toán cho bạn một cách nhanh chóng

Cách tính trợ cấp thôi việc

Trợ cấp nghỉ việc = Số tiền lương của ba tháng trước khi nghỉ việc : Giờ làm việc theo hợp đồng như được quy định trong Quy tắc tuyển dụng (lưu ý hợp đồng của bạn có thể không cho biết giờ làm việc theo hợp đồng là gì, vì vậy bạn nên yêu cầu xem quy tắc làm việc trước khi bạn bắt đầu đang làm việc).

Và để hiểu rõ hơn về cách tính trợ cấp, mời các bạn tham khảo bài viết này của Hàn Quốc Kia Rồi: “Cách tính tiền trợ cấp thôi việc“.

bảo hiểm và trợ cấp nghỉ việc 3
Trên đây là cách tính trợ cấp nghỉ việc tại Hàn Quốc

Trên đây là thông tin về trợ cấp thôi việc ở Hàn Quốc. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu loạt bài viết của chúng tôi liên quan đến vấn đề việc làm khác như: tìm việc làm tại Hàn Quốc, app tìm việc làm thêm tại Hàn, bí quyết tìm việc làm cho du học sinh Việt Nam, …

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.