Mỹ Linh

Sinh viên ngành ngữ văn Đại học KHXH&NV Hà Nội. Yêu thích Hàn Quốc và quan tâm đến các vấn đề ở đây. Liên hệ: [email protected]