위법성: Tính vi phạm pháp luật

위법성: Tính vi phạm pháp luật
Đây là cụm từ dùng để chỉ tính chất vi phạm pháp luật, thể hiện ở hành vi không tuân thủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định hoặc làm những điều mà pháp luật cấm dẫn đến gây thiệt hại hoặc nguy cơ gây thiệt hại cho các lợi ích khác nhau.
Tính vi phạm pháp luật là yếu tố quan trọng trong việc xét thành lập tội phạm hay không. Thông thường những hành vi không tuân theo những quy định của pháp luật đều được phán đoán là có tính vi phạm pháp luật.
Bất cứ ai thực hiện hành vi có tính vi phạm pháp luật đều phải chịu những chế tài xử lý được quy định tương ứng.

Vui lòng gọi 010-7601-9984 nếu bạn cần sự hỗ trợ của luật sư.

Link liên quan: https://hanquoc.kr/cach-de-ho-tro-nan-nhan-cua-toi-pham-hinh-su/

8 Shares

Viết một bình luận

×
Chuyển tiền thành công!
×
Cảm ơn bạn!
Enable Notifications.    Ok No thanks